Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 6
2 Traktatu WE. Ponadto władze włoskie poinformowały o wycofaniu zgłoszenia wcześniej cytowanego art. 257 pismem z dnia 2 lipca 2004 r. Uwzględniając te elementy, Komisja nie ma podstaw do kontynuowania swojego postępowania w sprawie prze­ pisów art. 257 ustawy nr 10/01 i może zamknąć postę­ powanie wyjaśniające. Odnośnie do możliwości zastosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, w odniesieniu do pomocy przyznanej między dniem 1 stycznia 1998 r. a dniem 31 grudnia 2000 r. (zob. przypis 11), służby Komisji podkreślają, że władze włoskie, w uwagach przekazanych po wszczęciu postę­ powania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, i podczas spotkania, które następnie miało miejsce, uści­ śliły, że przedmiotowe działania zostały sfinansowane wyłącznie ze środków ujętych w bilansie programu C 43/95 zatwierdzonego przez Komisję (zob. motyw 24). Z pisma władz włoskich, przekazanego dnia 3 kwietnia 2009 r., można wnosić ponadto że wszystkie


(34)

wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone przed dniem 1 stycznia 1998 r. (zob. motyw 25). Zważywszy, że z powyższych danych wynika, że kwoty wykorzystane w latach 1998–2000 były już przed­ miotem decyzji Komisji i że nie został złożony żaden wniosek po dacie, po której każdy nowy złożony wniosek winien być dostosowany do nowych przepisów obowiązujących w zakresie pomocy na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw (zob. motyw 17), Komisja nie ma podstaw do ponownego wypowiadania się, w świetle przywołanych przepisów, co do możliwości zastosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, w odniesieniu do pomocy przyznanej w latach 1998–2000, która stanowi w rzeczywistości kontynuację finansowania wynikającego z wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. i spełniających warunki, o których mowa w motywie 15, wcześniej zatwierdzonych przez Komisję (zob. motyw 14). Postępowanie wszczęte w odniesieniu do działań dokonywanych w latach 1998–2000 może więc również zostać zamknięte.

(29)

(30)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(31)

Artykuł 1 Postępowanie, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, wszczęte na mocy pisma z dnia 11 grudnia 2003 r. (13), w odniesieniu do opisanego powyżej programu zostało zamknięte, ponieważ stało się zbędne ze względu na fakt, że Włochy wycofały zgłoszenie dnia 2 lipca 2004 r. i nie zreali­ zowały projektu pomocowego. Artykuł 2 Postępowanie, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, wszczęte wobec pomocy przyznanej przez Włochy (Region Lacjum) w latach 1998–2000 w ramach programu pomocy opartego na przepisach ustawy nr 52/94 zmienionej ustawą nr 13/96, i które stało się zbędne, zostaje zamknięte. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

(32)

(33)

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(13) Zob. przypis 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 12 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.