Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9703) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 14

Strona 1 z 3
L 12/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9703)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/30/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych, ustanowionego w załączniku I do decyzji Komisji 2008/911/WE (2). i Traktat


(3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Należy zatem 2008/911/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnoto­ wego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1), w szczególności jej art. 16 lit. f),

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane w dniu 10 stycznia 2008 r. i 6 marca 2008 r. przez Komitet ds. Roślinnych Produktów Leczniczych,

Artykuł 1 W decyzji 2008/911/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się z załącznikiem I do niniejszej decyzji; 2) w załączniku II wprowadza się z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. zmiany zmiany zgodnie zgodnie

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim” oraz „Echinacea purpurea (L.) Moench” są zgodne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 2001/83/WE. „Eleuthero­ coccus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim” oraz „Echinacea purpurea (L.) Moench” mogą zostać uznane za substancje roślinne, przetwory roślinne i ich zestawienia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(2)

Dlatego należy włączyć „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim” oraz „Echinacea purpurea (L.) Moench” do wykazu substancji roślinnych, przetworów roślinnych

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

(2) Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 42.

19.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/15

ZAŁĄCZNIK I W załączniku I do decyzji 2008/911/WE po „Calendula officinalis L” dodaje się następujące dwie substancje: — „Echinacea purpurea (L.) Moench”, — „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim”.

L 12/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2010

ZAŁĄCZNIK II W załączniku II do decyzji 2008/911/WE po pozycji odnoszącej się do „Calendula officinalis L” dodaje się pozycje w brzmieniu: „WPIS DO WSPÓLNOTOWEGO WYKAZU DOTYCZĄCY ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS Nazwa naukowa rośliny Echinacea purpurea (L.) Moench Rodzina botaniczna Asteraceae Substancja roślinna Ziele jeżówki purpurowej Powszechna nazwa substancji roślinnej we wszystkich językach urzędowych UE BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς EN (English): purple coneflower herb ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas ET (eesti keel): punane siilkübar FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso FR (franćais): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti MT (malti): Echinacea Vjola NL (nederlands): rood zonnehoedkruid PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele PT (portuguźs): Equinácea, partes aéreas floridas RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje SV (svenska): röd solhatt, färsk ört IS (íslenska): Sólhattur NO (norsk): Rød solhatt

Przetwór (przetwory) roślinny(-e) Wyciskany sok oraz suchy wyciskany sok ze świeżych, kwitnących nadziemnych części rośliny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 12 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L12 - 11 z 201019.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L12 - 8 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 39/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L12 - 6 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L12 - 4 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L12 - 2 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 42/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L12 - 1 z 201019.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 41/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.