Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 4

Strona 4 z 7

Urządzenie zabezpieczające musi być skonstruowane tak, by wykluczone było ryzyko przypad­ kowej blokady podczas ruchu pojazdu, w szczególności mogącej zagrozić bezpieczeństwu jazdy. Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem nie może być możliwe bez uprzedniego ustawienia sterowania silnika w położenie wyłączenia, a następnie wykonania czynności, która nie stanowi nieprzerwanej kontynuacji zatrzymywania silnika, lub bez uprzedniego ustawienia sterowania silnika w położenie wyłączenia w przypadku gdy pojazd jest nieruchomy i zaciągnięty jest hamulec postojowy lub prędkość, z jaką porusza się pojazd, nie przekracza 4 km/h. W przypadku urządzeń oddziałujących na układ kierowniczy, układ przeniesienia napędu, mechanizm zmiany biegów lub hamulce, jeżeli uruchomienie urządzenia następuje w wyniku wyjęcia klucza, do uruchomienia urządzenia konieczne musi być uprzednie przesunięcie o co najmniej 2 mm bądź też musi być dostępna funkcja kasująca zabezpieczająca przed przypad­ kowym całkowitym lub częściowym wyjęciem klucza. Punkty 5.8, 5.8.1 lub 5.8.2 oraz 5.9.2 stosuje się wyłącznie do urządzeń obsługiwanych kluczami mechanicznymi. Elektryczne wspomaganie może być stosowane jedynie do uruchamiania funkcji blokowania lub odblokowywania urządzenia zabezpieczającego. Utrzymanie urządzenia w położeniu roboczym może być realizowane wyłącznie na drodze mechanicznej. Nie może być możliwości załączenia napędu pojazdu w normalny sposób, dopóki urządzenie zabezpieczające nie zostanie wyłączone. Urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem poprzez uniemożliwienie zwol­ nienia hamulców pojazdu dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy elementy robocze hamulców są zablokowane przy pomocy urządzenia całkowicie mechanicznego. W takim przy­ padku nie ma zastosowania pkt 5.11. Jeżeli układ zabezpieczający wyposażony jest w mechanizm ostrzegania kierowcy, włącza się on w momencie otwarcia drzwi po stronie kierowcy, chyba że urządzenie zabezpieczające zostało uruchomione, a klucz wyjęty.


5.5.

5.6.

5.7. 5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.9. 5.9.1.

5.9.2.

5.9.3. 5.10.

5.11. 5.12.

5.13.

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/33

6.

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE

Oprócz specyfikacji ogólnych przedstawionych w pkt 5, urządzenie zabezpieczające musi speł­ niać warunki szczególne, które określono poniżej. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. Urządzenia zabezpieczające oddziałujące na układ kierowniczy Wymaga się, by urządzenie zabezpieczające oddziałujące na układ kierowniczy powodowało blokowanie tego układu. Wymaga się, by po uzbrojeniu urządzenia zabezpieczającego nie było możliwe zakłócenie jego funkcjonowania. Urządzenie zabezpieczające musi nadal spełniać wymagania określone w pkt 5.9, 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.4 po przejściu 2 500 cykli blokowania w każdym kierunku w ramach badania zużycia określonego w załączniku 3. Urządzenie zabezpieczające musi być w stanie wytrzymać w położeniu roboczym, bez uszko­ dzenia układu kierowniczego, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu, obrót wokół osi wału kierownicy w obydwu kierunkach w warunkach statycznych przy momencie obrotowym wyno­ szącym 200 Nm. Jeżeli urządzenie zabezpieczające umożliwia wyjęcie klucza w położeniu innym niż położenie, w którym układ kierowniczy jest zablokowany, konstrukcja urządzenia musi uniemożliwiać przypadkowe wykonanie manewru niezbędnego do ustawienia w takim położeniu i wyjęcia klucza. Urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem oddziałujące na układ przeniesienia napędu lub hamulce Wymaga się, by urządzenie zabezpieczające oddziałujące na układ przeniesienia napędu unie­ możliwiało obracanie się kół pędnych pojazdu. Wymaga się, by urządzenie zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem oddziałujące na hamulce powodowało hamowanie przynajmniej jednego koła po obu stronach na przynajmniej jednej osi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.