Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 7

Tytuł:

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 7

Strona 7 z 7

L 120/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK 1 KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/37

L 120/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK 2 PRZYKŁADOWE UKŁADY ZNAKÓW HOMOLOGACJI WZÓR A

a = min. 8 mm Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ uzyskał homologację w Niderlandach (E4) zgodnie z regulaminem nr 18 na podstawie homologacji nr 031234. Pierwsze dwie cyfry (03) numeru homologacji oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 18 z uwzględnieniem serii poprawek 03. WZÓR B


a = min. 8 mm Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ uzyskał homologację w Niderlandach (E 4) zgodnie z regulaminami nr 18 i 51 (1). Pierwsze dwie cyfry numerów homologacji oznaczają, że w dniu udzielenia homologacji regulamin nr 18 uwzględniał serię poprawek 03, a regulamin nr 51 – serię poprawek 02.

(1) Drugi numer podano jedynie jako przykład.

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/39

ZAŁĄCZNIK 3 PROCEDURA BADANIA ZUŻYCIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ODDZIAŁUJĄCYCH NA UKŁAD KIEROWNICZY 1. APARATURA BADAWCZA W skład aparatury badawczej wchodzi: 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. uchwyt do zamocowania egzemplarza próbnego układu kierowniczego wraz z urządzeniem zabezpieczającym, jak określono w pkt 2.3 niniejszego regulaminu; mechanizm umożliwiający uruchomienie i wyłączenie urządzenia zabezpieczającego przy użyciu klucza; mechanizm umożliwiający obrót wału kierownicy względem urządzenia zabezpieczającego. METODA BADANIA Egzemplarz próbny układu kierowniczego z urządzeniem zabezpieczającym zostaje zamocowany do uchwytu, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej. Jeden cykl procedury badania musi obejmować następujące działania: Położenie początkowe. Należy wyłączyć urządzenie zabezpieczające i obracać wałem kierownicy aż do osiąg­ nięcia położenia, które uniemożliwia włączenie urządzenia zabezpieczającego, chyba że jest to urządzenie typu, który umożliwia zablokowanie w dowolnym położeniu wału kierownicy. Uzbrojenie. Urządzenie zabezpieczające należy przestawić przy użyciu klucza z położenia wyłączenia do poło­ żenia włączenia.

2.2.2.

2.2.3. (1) Włączone. Wał kierownicy należy obrócić tak, aby moment obrotowy w chwili uruchomienia urządzenia zabezpieczającego wynosił 5,85 Nm ± 0,25 Nm. 2.2.4. Wyłączone. Urządzenie zabezpieczające należy wyłączyć w zwyczajny sposób, przy czym dla ułatwienia wyłą­ czenia moment obrotowy należy zredukować do zera.

2.2.5. (1) Powrót. Wał kierownicy należy obrócić do położenia, które uniemożliwia włączenie urządzenia zabezpieczają­ cego. 2.2.6. 2.2.7. 2.3. Obrót w przeciwnym kierunku. Należy powtórzyć procedury opisane w pkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5, lecz w przeciwnym kierunku obrotu wału kierownicy. Odstęp czasowy między dwoma kolejnymi uruchomieniami urządzenia musi wynosić co najmniej 10 sekund. Cykl badania zużycia należy powtarzać ilość razy określoną w pkt 6.1.3 niniejszego regulaminu.

(1) Jeżeli urządzenie zabezpieczające przed bezprawnym użyciem umożliwia zablokowanie układu kierowniczego w dowolnej pozycji, omija się procedury opisane w pozycjach 2.2.3 i 2.2.5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.