Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 5

Tytuł:

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 5

Strona 5 z 5

NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

8.2.

9.

Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w innych krajach zawiadomienia poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji.


13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/45

ZAŁĄCZNIK 1 ZAWIADOMIENIE (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

L 120/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/47

ZAŁĄCZNIK 2 ROZMIESZCZENIE ZNAKÓW HOMOLOGACJI MODEL A (zob. pkt 4.4 niniejszego regulaminu)

a = 8 mm min Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ pojazdu uzyskał homologację w Niderlandach (E4) zgodnie z regulaminem nr 39. Numer homologacji wskazuje, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 39 w wersji pierwotnej. MODEL B (zob. pkt 4.5 niniejszego regulaminu)

a = 8 mm min Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ uzyskał homologację w Niderlandach (E4) zgodnie z regulaminami nr 39 i nr 33 (1). Numer homologacji oznacza, że w chwili udzielenia odpowiednich homologacji regulaminy nr 39 i nr 33 obowiązywały nadal w wersji pierwotnej.

(1) Drugi numer podano przykładowo.

L 120/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

ZAŁĄCZNIK 3 BADANIE DOKŁADNOŚCI PRĘDKOŚCIOMIERZA NA POTRZEBY ZGODNOŚCI PRODUKCJI 1. WARUNKI BADANIA Warunki badania są zgodne z warunkami określonymi w pkt 5.2.1–5.2.6 niniejszego regulaminu. 2. WYMAGANIA Uznaje się, że produkcja jest zgodna z niniejszym regulaminem, jeśli między prędkością wskazaną na tarczy prędko­ ściomierza (V1) a prędkością rzeczywistą (V2) zachowana jest następująca zależność: w przypadku pojazdów kategorii M i N: 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h; w przypadku pojazdów kategorii L3, L4 i L5: 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h; w przypadku pojazdów kategorii L1 i L2: 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.