Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 21

Chińskie średnie ceny importowe obejmowały także sprzedaż chińskiego krzemu przeznaczo­ nego do uszlachetniania czynnego. Należy zauważyć, że ceny krzemu przeznaczonego do uszlachet­ niania czynnego, stanowiącego znakomitą większość przywozu z Chin, były, jak ustalono, średnio o 15 % wyższe w ODP od cen krzemu przeznaczonego do swobodnego obrotu. Na podstawie powyższego ustalono, że gdyby nie obowiązujące środki, chińskie ceny importowe dotyczące ilości przeznaczonych do swobodnego obrotu podcięłyby ceny przemysłu unijnego o 12 %.


(94)

(95)

(96)

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/11

4. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z innych krajów trzecich

Tabela 3 Przywóz z innych krajów trzecich (wielkość)

Indeksy 2005 2006 2007 ODP

Norwegia Brazylia Rosja Bośnia i Hercegowina Inne kraje trzecie Razem Udział w rynku

Źródło: Eurostat

100 100 100 100 100 100 100

114 113 39 202 110 112 97

100 123 114 165 101 112 95

113 93 116 174 118 110 91

Tabela 4 Przywóz z innych krajów trzecich (średnie ceny)

Indeksy 2005 2006 2007 ODP

Norwegia Brazylia Rosja Bośnia i Hercegowina Inne kraje trzecie Razem

Źródło: Eurostat

100 100 100 100 100 100

93 98 130 102 112 100

101 108 116 116 116 108

128 149 170 163 119 145

(97)

Mimo że łączna wielkość przywozu krzemu z krajów trzecich innych niż ChRL i Republika Korei wzrosła o 10 % w okresie badanym, udział rynkowy tego przywozu spadł o dziewięć punktów procentowych w ODP. Głównymi eksporterami do Unii były Brazylia, Norwegia i Rosja; pojawiło się też nowe źródło dostaw – Bośnia i Hercegowina. Ceny towarów przywożonych z tych krajów wzrosły w okresie badanym o 45 %. Było one średnio o 15 % wyższe od cen chińskich, z wyjątkiem ODP, w którym były o 5 % niższe. 5. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego 5.1. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

Tabela 5 Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych w Unii

Indeks 2005 2006 2007 ODP

(98)

Produkcja Zmiany rocznym Zmiany rocznym Zmiany rocznym w ujęciu

100 — 100 — 100 —

94 –6% 102 2% 92 –8%

108 14 % 112 11 % 96 3%

107 0% 114 2% 94 –2%

Moce produkcyjne w ujęciu

Wykorzystanie mocy w ujęciu

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

L 131/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

(99)

Produkcja przemysłu unijnego wzrosła w okresie badanym o 7 %. W zakresie mocy produkcyjnych przemysłu unijnego w okresie badanym odnotowano ogólny wzrost o 14 %, co wynika z poczynionych inwestycji. Z drugiej jednak strony, wykorzystanie mocy produkcyjnych w okresie badanym spadło o 6 %. Zmiany te należy postrzegać w kontekście znacznego wzrostu konsumpcji w Unii, wynoszącego 21 % w okresie badanym. 5.2. Zapasy

Tabela 6 Zapasy

2005 2006 2007 ODP

Indeks Zmiany w ujęciu rocznym

100 —

91 –9%

82 –9%

82 0%

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(100) W okresie badanym zapasy zmniejszyły się o 18 %. Spowodował to duży popyt, zwłaszcza w 2007

r. i w ODP, który cechował szczególnie korzystny okres cyklu gospodarczego. W roku 2005 zapasy stanowiły ok. 27 % wielkości sprzedaży przemysłu unijnego w UE, natomiast w ciągu ODP spadły do poziomu 19 % wielkości sprzedaży w UE. 5.3. Sprzedaż, udział w rynku oraz ceny

Tabela 7 Wielkość i wartość sprzedaży

2005 2006 2007 ODP

Wielkość sprzedaży (indeks) Zmiany w ujęciu rocznym Wartość sprzedaży (indeks) Zmiany w ujęciu rocznym

100 — 100 —

103 3% 105 5%

116 13 % 132 27 %

118 2% 178 45 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.