Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 21

(18)

(12)

Komisja wysłała zainteresowanym chińskim produ­ centom eksportującym formularze wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub wniosku o indywidualne traktowanie („IT”). Wnioski o MET lub IT – na wypadek, gdyby dochodzenie wyka­ zało, że producenci eksportujący nie spełnili warunków przyznania MET – wpłynęły od trzech chińskich ekspor­ terów. Jeden z tych eksporterów wycofał następnie swój wniosek, natomiast w przypadku pozostałych dwóch ustalono, że w okresie dochodzenia nie dokonywali wywozu do Unii Europejskiej krzemu własnej produkcji. W związku z tym wniosków złożonych przez oba te przedsiębiorstwa nie poddano ocenie.


(13)

Oprócz tego wnioski o IT złożyło jeszcze sześć innych chińskich przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw. W toku dochodzenia trzy spośród nich zaniechały jednak współpracy. Z pozostałych trzech grup przedsiębiorstw

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/3

— Shanghai Jinneng International Trade Co., Ltd, Szan­ ghaj, — Chongqing Trust-Glory New Metal Group, — Sichuan Dechang County Guo Yan Silicon Co. Ltd, Dechang, — Chongqing Trust-Glory New Metal Co., Ltd, Chon­ gqing, — Bluestar Group, — Bluestar Silicon Materials Co., Ltd, Lanzhou, — China Bluestar International Chemical Co., Ltd, Pekin, — Jingyu Sunny Silicon Co., Ltd, Jingyu, — Mudanjiang Group, — Mudanjiang Shunda Chemical Co., Ltd, Mudanjiang, — Dongning Xinshun Guangfu Material Co., Ltd, Dong­ ning, — DC/JYKN group, — Dalian DC Silicon Co., Ltd, Dalian- Sichuan Jinyang Kangning Silicon Co. Ltd, Leshan.

(22) (21) (20) (19)

4. Okres objęty i okres badany

dochodzeniem

przeglądowym

Dochodzenie dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. („ODP” lub „okres objęty dochodzeniem przeglądowym”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny praw­ dopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do końca ODP („okres badany”). B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem Produkt objęty postępowaniem jest tym samym produktem co w poprzednich dochodzeniach, tj. krzemem metalicznym pochodzącym z ChRL, aktualnie objętym kodem CN 2804 69 00 (o zawartości wagowej krzemu niższej niż 99,99 %). Z powodów obecnej klasy­ fikacji ustalonej w Nomenklaturze scalonej określany jest jako „krzem”. Krzem o wyższym stopniu czystości, zawierający nie mniej niż 99,99 % masy krzemu, stoso­ wany głównie w przemyśle elektronicznym do produkcji półprzewodników, podlega innemu kodowi CN i nie jest objęty tym postępowaniem. Krzem produkowany jest w piecu oporowo-łukowym z karbotermiczną redukcją kwarcu (krzemionki) w obecności różnych rodzajów reduktorów węglowych. Do obrotu wprowadza się go w postaci nierozdrobnio­ nych brył, ziaren, granulatu lub pudru/proszku zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami technicznymi w zakresie jego czystości. Krzem wykorzystuje się głównie w dwóch gałęziach przemysłu: przemyśle chemicznym do produkcji mety­ lochlorosilanów lub trichlorosilanów oraz tetrachlorku krzemu oraz w przemyśle aluminiowym do produkcji stopów aluminium, wytopów pierwotnych i wtórnych, z przeznaczeniem do produkcji stopów odlewniczych dla różnych gałęzi przemysłu, w szczególności dla prze­ mysłu samochodowego i budowlanego. 2. Produkt podobny

(24)

Producenci w kraju analogicznym (Brazylia): — Globe Metais Industria e Comercio SA, Breu Branco, — Companhia Brasileira Carbureto de Calcio, Santos Dumont, — Rima Industrial S/A, Belo Horizonte.

(23)

Użytkownicy: Przemysł aluminiowy: — Trimet Aluminium AG, Essen, Niemcy, — Raffmetal S.p.A., Brescia, Włochy, — Vedani Carlo Metalli S.p.A., Mediolan, Włochy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.