Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 16

UWAGI DOTYCZĄCE BARW I POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

Przepisy art. 3 Porozumienia, którego załącznikiem jest niniejszy regulamin, nie pozbawiają Stron Porozumienia prawa do zakazania stosowania niektórych barw objętych niniejszym regulaminem w urządzeniach montowanych w pojazdach rejestrowanych przez te Strony ani też prawa do zakazania stosowania świateł stopu o wyłącznie stałej światłości we wszystkich lub w wybranych kategoriach pojazdów rejestrowanych przez Strony. 13.


NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin zobowiązane są do przekazania Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazw i adresów upoważnionych placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazw i adresów organów administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie homologacji, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji, lub ostateczne zaniechanie produkcji.

L 148/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

14. 14.1. 14.1.1.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Światła sygnalizacyjne bez żarówek oraz światła stopu kategorii S3 przeznaczone do montażu wewnątrz pojazdu Począwszy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić udzielenia homologacji na podstawie niniej­ szego regulaminu zmienionego suplementem 6 do serii poprawek 02. Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji tylko w przypadku gdy typ świateł określony w pkt 14.1 powyżej odpowiada wymaganiom niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 6 do serii poprawek 02. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić rozszerzenia homolo­ gacji na podstawie wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu. W ciągu 36 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji typom świateł określonych w pkt 14.1 powyżej, które spełniają wymagania niniejszego regulaminu zmienionego wcześ­ niejszą serią poprawek. Montaż świateł określonych w pkt 14.1 powyżej w pojazdach Począwszy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą zabronić montażu w pojazdach świateł określonych w pkt 14.1 powyżej, które uzyskały homologację na podstawie niniejszego regulaminu zmienio­ nego suplementem 6 do serii poprawek 02. W ciągu 48 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal zezwalają na montaż w pojazdach świateł określonych w pkt 14.1 powyżej, które uzyskały homologację na podstawie niniejszego regulaminu zmienio­ nego wcześniejszą serią poprawek. Po upływie 48 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montażu określonych w pkt 14.1 powyżej świateł niespełniających wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 6 do serii poprawek 02 w nowych pojazdach, które uzyskały homologację typu lub homologację indywidualną po upływie 24 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 do niniejszego regulaminu. Po upływie 60 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montażu określonych w pkt 14.1 powyżej świateł niespełniających wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 6 do serii poprawek 02 w nowych pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy po upływie 60 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 6 do serii poprawek 02 do niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.