Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 16

14.1.2.

14.1.3. 14.1.4.

14.2. 14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/15

ZAŁĄCZNIK 1 Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe górne i światła stopu: minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni (1) Minimalne kąty pionowe rozsyłu światła w przestrzeni wynoszą we wszystkich przypadkach 15° powyżej i 15° poniżej płaszczyzny poziomej dla wszystkich kategorii urządzeń objętych niniejszym regulaminem, z wyjątkiem: a) świateł o dopuszczalnej wysokości montażu nie większej niż 750 mm od podłoża, dla których kąty te wynoszą 15° powyżej i 5° poniżej płaszczyzny poziomej; b) świateł stopu kategorii S3 lub S4, dla których kąty te wynoszą 10° powyżej i 5° poniżej płaszczyzny poziomej;


Przednie światła pozycyjne Światła obrysowe Na płaszczyźnie H i powyżej niej dla wszystkich świateł. Poniżej płaszczyzny H dla świateł do pojazdów kategorii M2, M3, N2 lub N3.

Przednie światła pozycyjne Poniżej płaszczyzny H dla pojazdów kategorii M1 lub N1. Płaszczyzna H: „płaszczyzna pozioma przechodząca przez środek odniesienia światła” Tylne światła pozycyjne Światła obry­ sowe

(1) Kąty na rysunkach odnoszą się do urządzeń przeznaczonych do montażu po prawej stronie pojazdu. Strzałki wskazują przód pojazdu.

L 148/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

Światła stopu (S1 i S2)

Światła stopu (S3)

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/17

ZAŁĄCZNIK 2 ZAWIADOMIENIE (Największy format: A4 (210 × 297 mm))

L 148/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/19

ZAŁĄCZNIK 3 PRZYKŁADY WZORÓW ZNAKÓW HOMOLOGACJI 1. Przednie światło pozycyjne (boczne)

a = min. 5 mm Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji to przednie światło pozycyjne (boczne) homologowane w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 7 pod numerem homologacji 221. Cyfry obok symbolu „A” oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 7 zmienionego serią poprawek 02. Pozioma strzałka wskazuję stronę, po której spełnione są wymagania fotometryczne do wartości kąta 80° H. Pionowa strzałka wychodząca z poziomego odcinka i skierowana w dół oznacza dopuszczalną wysokość montażu dla tego urządzenia, która nie może być większa niż 750 mm od podłoża.

2. Tylne światło pozycyjne (boczne)

Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji to tylne światło pozycyjne (boczne) homologowane w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 7 pod numerem homologacji 221, przy czym urządzenie to może być stosowane w zespole dwóch tylnych świateł pozycyjnych (bocznych). Cyfry umieszczone pod symbolem „R1D” oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 7 zmienionego serią poprawek 02. Brak strzałki oznacza, że po obu stronach, lewej i prawej, wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta 80° H.

L 148/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

3. Światło stopu

Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji to światło stopu z jednym poziomem natężenia światła, homologowane w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 7 pod numerem homologacji 221. Cyfry umieszczone pod symbolem „S1” oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 7 zmienionego serią poprawek 02.

4. Urządzenie zawierające tylne światło pozycyjne (boczne) i światło stopu

Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji to urządzenie zawierające tylne światło pozycyjne (boczne) i światło stopu o zmiennym natężeniu światła, homologowane w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 7 pod numerem homologacji 221.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.