Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 16

Cyfry umieszczone pod symbolem „R2D-S2D” oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 7 zmienionego serią poprawek 02. Tylne światło pozycyjne (boczne) jest wbudowane w światło stopu, przy czym oba emitują światło o zmiennym natężeniu, a urządzenie może być stosowane w zespole dwóch świateł. Brak strzałki oznacza, że po obu stronach, lewej i prawej, wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta 80° H. Uwaga: Numer homologacji i symbole dodatkowe należy umieścić w pobliżu okręgu oraz powyżej lub poniżej litery „E” lub z jej prawej lub lewej strony. Cyfry numeru homologacji powinny być skierowane w tę samą stronę i znajdować się po tej samej stronie litery „E”. Numer homologacji i dodatkowy symbol, w tym ewentualny numer serii poprawek do danego regulaminu, należy umieścić naprzeciwko siebie po przeciwległych stronach okręgu. W numerach homologacji nie należy stosować cyfr rzymskich, aby uniknąć pomyłek z innymi symbolami.


12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/21

5. Oznakowanie świateł niezależnych

Powyższy przykład odpowiada oznakowaniu szyby przeznaczonej do stosowania w różnych typach świateł. Powyższe znaki homologacji oznaczają, że urządzenie otrzymało homologację w Hiszpanii (E9) pod numerem homologacji 1432 i zawiera następujące elementy: tylne światło przeciwmgłowe (F) homologowane zgodnie z regulaminem nr 38 w wersji pierwotnej, tylne światło kierunkowskazu kategorii 2a homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6, światło cofania (AR) homologowane zgodnie z regulaminem nr 23 w wersji pierwotnej, czerwone tylne światło pozycyjne (boczne) (R) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7. Światło stopu o jednym poziomie natężenia światła (S1) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7.

6. Uproszczone oznakowanie świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, jeżeli co najmniej dwa światła są częścią tego samego zespołu (Linie pionowe i poziome przedstawiają schematyczny kształt urządzenia sygnalizacji świetlnej i nie wchodzą w skład znaku homologacji)

WZÓR A

L 148/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

WZÓR B

WZÓR C

Uwaga: Powyższe trzy przykłady znaków homologacji (wzory A, B i C) przedstawiają trzy możliwe warianty ozna­ kowania światła oświetleniowego w przypadku gdy co najmniej dwa światła wchodzą w skład tego samego zespołu świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych. Powyższy znak homologacji oznacza, że urządzenie otrzymało homologację w Niderlandach (E4) pod numerem homologacji 3333 i zawiera następujące elementy: tylne światło kierunkowskazu o zmiennym natężeniu światła (kategoria 2b) homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6, czerwone tylne światło pozycyjne (boczne) o zmiennym natężeniu światła (R2) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7, tylne światło przeciwmgłowe o zmiennym natężeniu światła (F2) homologowane zgodnie z regulaminem nr 38 w wersji pierwotnej, światło cofania (AR) homologowane zgodnie z regulaminem nr 23 w wersji pierwotnej, światło stopu o zmiennym natężeniu światła (S2) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regula­ minu nr 7.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/23

Uwaga: Trzy przykłady znaków homologacji poniżej (wzory D, E i F) odpowiadają światłu oświetleniowemu opatrzonemu znakiem homologacji oznaczającym następujące elementy składowe urządzenia: przednie światło pozycyjne (boczne) homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 7, reflektor składający się ze światła mijania przystosowanego do ruchu prawo- i lewostronnego i światła drogowego o maksymalnym natężeniu światła w zakresie od 86 250 do 111 250 kandeli (co wskazuje liczba „30”), homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 20, przednie światło przeciwmgłowe homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 19, przednie światło kierunkowskazu kategorii 1a homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.