Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 16

WZÓR D

WZÓR E

WZÓR F

L 148/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

7. Światło wzajemnie sprzężone z reflektorem

Powyższy przykład odpowiada oznakowaniu szyby przeznaczonej do stosowania w różnych typach reflektorów, to jest w: reflektorze, składającym się ze światła mijania przystosowanego do ruchu prawo- i lewostronnego i światła drogo­ wego o maksymalnym natężeniu światła w zakresie od 86 250 do 111 250 kandeli (wskazuje liczba „30”), homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie regulaminem nr 8 zmienionym serią poprawek 04 i wzajemnie sprzężonym z przednim światłem pozycyjnym (bocznym) homologowanym zgodnie z serią poprawek 02 do regula­ minu nr 7; lub reflektorze składającym się ze światła mijania przystosowanego do ruchu prawo- i lewostronnego i światła drogowego, homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie regulaminem nr 1 zmienionym serią poprawek 01 i wzajemnie sprzężonym z przednim światłem pozycyjnym (bocznym) jak wyżej; lub dowolnym z ww. reflektorów homologowanym jako światło pojedyncze.


Na głównej obudowie reflektora należy umieścić tylko jeden ważny numer homologacji, na przykład:

8. Moduły źródła światła

Moduł źródła światła opatrzony powyższym kodem identyfikacyjnym uzyskał homologację razem ze światłem homo­ logowanym we Włoszech (E3) pod numerem homologacji 17325.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/25

ZAŁĄCZNIK 4 POMIARY FOTOMETRYCZNE 1. 1.1. 1.2. Metody pomiarowe Podczas wykonywania pomiarów fotometrycznych należy zastosować odpowiednie maskowanie, aby wyelimi­ nować odbicia światła. Aby zapewnić niepodważalność wyników, pomiary należy wykonywać zgodnie z poniższymi wymogami:

1.2.1. odległość pomiarowa powinna być dobrana tak, aby miało zastosowanie prawo odwrotności kwadratu odległości; 1.2.2. aparatura pomiarowa powinna być taka, aby apertura kątowa odbiornika naprzeciw środka odniesienia światła wynosiła od 10’ do 1°; 1.2.3. wymóg określonej wartości natężenia w danym kierunku obserwacji uważa się za spełniony, jeżeli wymaganą wartość natężenia uzyskuje się w kierunku odchylonym od kierunku obserwacji o nie więcej niż jedną czwartą stopnia. 1.3. Jeżeli urządzenie może być zamontowane w pojeździe w kilku różnych położeniach lub w obrębie pola różnych położeń, to pomiary fotometryczne powtarza się dla każdego położenia lub dla określonych przez producenta położeń skrajnych w obrębie pola osi odniesienia. Tabela wzorcowego rozsyłu światła

2.

Tabela rozsyłu światła dla światła stopu kategorii S3 10° 5° 0° 5° 32 64 64 64 10° 2.1. — 100 100 100 5° 64 100 100 100 0° — 100 100 100 5° 32 64 64 64 10°

Kierunek H = 0° i V = 0° odpowiada osi odniesienia (w pojazdach oś ta jest pozioma, równoległa do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu i skierowana w wymaganym kierunku widoczności). Oś odniesienia przechodzi przez środek odniesienia. Wartości podane w tabeli dla różnych kierunków pomiarów oznaczają minimalne wartości natężenia światła, wyrażone jako procent wartości minimalnej wymaganej na osi dla każdego światła (w kierunku H = 0° i V = 0°). W polu rozsyłu światła z pkt 2, przedstawionym schematycznie jako siatka, rozkład światła powinien być zasadniczo jednorodny, to jest natężenie światła w każdym kierunku w stosunku do danej części pola utworzonej przez linie siatki powinno być równe co najmniej najniższej wartości minimalnej określonej procentowo na liniach siatki otaczających dany kierunek. W przypadku urządzenia przeznaczonego do montażu na wysokości nie większej niż 750 mm od podłoża natężenie światła mierzy się tylko do kąta 5° w dół. Pomiary fotometryczne świateł Należy sprawdzić właściwości fotometryczne:

2.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.