Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 16

Zawiadomienie o udzieleniu, rozszerzeniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu homologacji, lub ostatecznym zaniechaniu produkcji danego typu urządzenia na mocy niniejszego regulaminu zostaje przekazane Stronom Porozumienia z 1958 r. stosującym niniejszy regulamin w postaci formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego regulaminu. Na każdym urządzeniu zgodnym z typem homologowanym na mocy niniejszego regulaminu, oprócz oznaczeń i danych wymaganych na mocy odpowiednio pkt 3.1 i pkt 3.2 lub pkt 3.4, umieszcza się w miejscu określonym w pkt 3.3 powyżej znak homologacji opisany w pkt 4.2 i 4.3 poniżej. Elementy znaku homologacji Znak homologacji składa się z:


4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.2.1. 4.2.1.1.

międzynarodowego znaku homologacji, składającego się z: okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homo­ logacji (1);

(1) 1 – Niemcy, 2 – Francja, 3 – Włochy, 4 – Niderlandy, 5 – Szwecja, 6 – Belgia, 7 – Węgry, 8 – Republika Czeska, 9 – Hiszpania, 10 – Serbia, 11 – Zjednoczone Królestwo, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Szwajcaria, 15 (numer wolny), 16 – Norwegia, 17 – Finlandia, 18 – Dania, 19 – Rumunia, 20 – Polska, 21 – Portugalia, 22 – Federacja Rosyjska, 23 – Grecja, 24 – Irlandia, 25 – Chorwacja, 26 – Słowenia, 27 – Słowacja, 28 – Białoruś, 29 – Estonia, 30 (numer wolny), 31 – Bośnia i Hercegowina, 32 – Łotwa, 33 (numer wolny), 34 – Bułgaria, 35 (numer wolny), 36 – Litwa, 37 – Turcja, 38 (numer wolny), 39 – Azerbejdżan, 40 – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (numer wolny), 42 – Wspólnota Europejska (homologacje udzielane są przez jej państwa członkowskie z użyciem właściwych im symboli EKG), 43 – Japonia, 44 (numer wolny), 45– Australia, 46 – Ukraina, 47 – Republika Południowej Afryki, 48 – Nowa Zelandia, 49 – Cypr, 50 – Malta, 51 – Republika Korei, 52 – Malezja, 53 – Tajlandia, 54 i 55 (numery wolne) oraz 56 – Czarnogóra. Kolejne numery przydzielane są pozostałym krajom w porządku chronologicznym, w jakim ratyfikują Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, lub do Porozumienia tego przystępują, a Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia o przydzielonych w ten sposób nume­ rach.

L 148/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.2.1.

numeru homologacji określonego w pkt 4.1.3 powyżej; następujących symboli dodatkowych: na urządzeniach spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do przednich świateł pozycyjnych (bocznych): litery „A”; na urządzeniach spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do tylnych świateł pozycyjnych (bocznych): litery „R”, po której następuje cyfra „1”, jeżeli urządzenie wytwarza światło o stałym natężeniu, lub cyfra „2”, jeżeli urządzenie wytwarza światło o zmiennym natę­ żeniu; na urządzeniach spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do świateł stopu: litery „S”, po której następuje cyfra: „1”, jeżeli urządzenie wytwarza światło o stałym natężeniu; „2”, jeżeli urządzenie wytwarza światło o zmiennym natężeniu; „3”, jeżeli urządzenie spełnia określone wymogi dla świateł stopu kategorii S3 i wytwarza światło o stałym natężeniu; „4”, jeżeli urządzenie spełnia określone wymogi dla świateł stopu kategorii S4 i wytwarza światło o zmiennym natężeniu;

4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.2.4.

na urządzeniach zawierających razem tylne światło pozycyjne (boczne) i światło stopu, spełnia­ jących wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do obu tych świateł: odpowiednio liter „R”, „R1” lub „R2” oraz litery „S1” lub „S2”, oddzielonych od siebie poziomą kreską; na przednich lub tylnych światłach pozycyjnych, w których kąt widoczności jest asymetryczny względem osi odniesienia w kierunku poziomym: poziomej strzałki skierowanej w tę stronę, w której wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta 80° H; na urządzeniach, które mogą być stosowane jako część zespołu złożonego z dwóch świateł: dodatkowej litery „D” z prawej strony symbolu, o którym mowa w pkt 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.