Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 16

2.2.1 oraz 4.2.2.4; na urządzeniach o zmniejszonym rozsyle światła zgodnie z pkt 2.3 załącznika 4 do niniejszego regulaminu: pionowej strzałki wychodzącej z poziomego odcinka i skierowanej w dół. Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji (obecnie 02, co odpowiada serii poprawek 02, która weszła w życie dnia 5 maja 1991 r.), oznaczające najnowszą serię poprawek obejmujących ostatnie ważniejsze zmiany dostosowujące regulamin do postępu technicznego w chwili udzie­ lenia homologacji, oraz, w razie potrzeby, wymagana strzałka mogą być umieszczone w pobliżu ww. symboli dodatkowych. Znaki i symbole, o których mowa w pkt 4.2.1 i pkt 4.2.2 powyżej, powinny być nieusuwalne i łatwe do odczytania nawet po zamontowaniu urządzenia na pojeździe. Układ znaku homologacji


4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/7

4.3.1.

Światła niezależne Przykłady znaku homologacji, zawierające dodatkowe symbole, o których mowa powyżej, znaj­ dują się w pkt 1–4 załącznika 3 do niniejszego regulaminu.

W przypadku gdy w różnych typach świateł spełniających wymogi kilku różnych regulaminów stosowana jest ta sama szyba zewnętrzna o tej samej bądź różnej barwie, można umieścić pojedynczy międzynarodowy znak homologacji, na który składa się okrąg otaczający literę „E” i następujący po niej numer kraju, który udzielił homologacji, oraz numer homologacji. Taki znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na światłach, pod warunkiem że:

4.3.1.1.

Pozostaje widoczny po zamontowaniu świateł.

4.3.1.2.

Na każdym świetle umieszcza się symbol identyfikacyjny światła właściwy dla każdego regula­ minu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili udzielenia homologacji, oraz, w razie konieczności, wymaganą strzałkę.

4.3.1.3.

Wymiary elementów pojedynczego znaku homologacji nie mogą być mniejsze niż minimalne wymiary najmniejszego z indywidualnych znaków wymagane w regulaminie, na podstawie którego udzielono homologacji.

4.3.1.4.

Na głównej obudowie światła powinno znajdować się miejsce opisane w pkt 3.3 powyżej oraz znak homologacji dotyczący rzeczywistych funkcji światła (jednej bądź kilku).

4.3.1.5.

We wzorze 5 w załączniku 2 podano przykłady znaków homologacji z dodatkowymi symbo­ lami, o których mowa powyżej.

4.3.2. 4.3.2.1.

Światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone W przypadku gdy światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymogi kilku różnych regulaminów, można zastosować pojedynczy międzynarodowy znak homologacji, na który składa się okrąg otaczający literę „E” i następujący po niej numer kraju, który udzielił homologacji, oraz numer homologacji. Taki znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na światłach zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, o ile spełnione są następujące warunki:

4.3.2.1.1. znak homologacji pozostaje widoczny po zamontowaniu świateł;

4.3.2.1.2. usunięcie dowolnej części świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, która przepuszcza światło, powoduje jednoczesne usunięcie znaku homologacji.

4.3.2.2.

Symbol identyfikacyjny każdego światła właściwy dla każdego regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili udzielenia homologacji, oraz, w razie konieczności, wymaganą strzałkę umieszcza się:

4.3.2.2.1. albo na odpowiedniej powierzchni emitującej światło;

4.3.2.2.2. albo w grupie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego światła należącego do świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.