Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stopu oraz świateł obrysowych górnych pojazdów o napędzie silnikowym (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 16

L 148/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2010

4.3.2.3.

Wymiary elementów pojedynczego znaku homologacji nie mogą być mniejsze niż minimalne wymiary najmniejszego z indywidualnych znaków wymagane w regulaminie, na podstawie którego udzielono homologacji. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych objętych niniejszym regulaminem. W punkcie 6 załącznika 3 do niniejszego regulaminu podano przykłady znaków homologacji dla świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, zawierające wszystkie dodatkowe symbole, o których mowa powyżej. Światła wzajemnie sprzężone z typem reflektora, którego szyba jest również stosowana w innych typach reflektorów Stosuje się przepisy określone w pkt 4.3.2 powyżej.


4.3.2.4.

4.3.2.5.

4.3.3.

4.3.3.1.

Jeżeli jednak w różnych typach reflektorów lub świateł zawierających reflektor stosowana jest ta sama szyba, to można na niej umieścić różne znaki homologacji odpowiadające takim typom reflektorów lub świateł, o ile na obudowie reflektora, nawet na stałe połączonej z szybą, znajduje się miejsce opisane w pkt 3.3 powyżej oraz znaki homologacji dotyczące rzeczywistych funkcji. Jeżeli w różnych typach reflektorów stosowana jest ta sama obudowa, to można na niej umieścić różne właściwe znaki homologacji. W punkcie 7 załącznika 3 do niniejszego regulaminu podano przykładowe znaki homologacji dla świateł wzajemnie sprzężonych z reflektorem. Oznakowanie homologacyjne powinno być czytelne i nieusuwalne. Można je umieścić na wewnętrznej lub zewnętrznej części urządzenia (przezroczystej lub nie), pod warunkiem że części tej nie można oddzielić od przezroczystej części urządzenia emitującej światło. Oznakowanie musi być zawsze widoczne po zamontowaniu urządzenia na pojeździe, nawet po otwarciu dowolnej ruchomej części pojazdu, takiej jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi.

SPECYFIKACJE OGÓLNE

4.3.3.2.

4.3.4.

5. 5.1.

Każde urządzenie zgłoszone do homologacji powinno odpowiadać specyfikacjom określonym w pkt 6 i 8 poniżej. Urządzenia powinny być skonstruowane i wykonane w taki sposób, by w normalnych warun­ kach eksploatacji, pomimo możliwości narażenia na drgania, działały stale w zadowalający sposób i zachowywały właściwości wymagane na podstawie niniejszego regulaminu. Światła homologowane jako przednie lub tylne światła pozycyjne (boczne) uznaje się również za homologowane jako światła obrysowe górne. Zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone przednie lub tylne światła pozycyjne (boczne) mogą być również stosowane jako światła obrysowe górne. Dozwolone jest stosowanie świateł pozycyjnych (bocznych) sprzężonych wzajemnie z inną funkcją przy użyciu jednego źródła światła, przeznaczonych do stałego działania i wyposażonych w dodatkowy układ do regulacji natężenia wysyłanego światła. Urządzenie złożone z tylnego światła pozycyjnego (bocznego) wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu powinno jednak spełniać jeden z poniższych warunków: a) wchodzić w skład układu wielu źródeł światła; albo

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1.

12.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/9

b) być przeznaczone do stosowania w pojazdach wyposażonych w układ wykrywania awarii takiej funkcji. W obu przypadkach należy podać odpowiednią informację w dokumencie zawiadomienia. 5.6. W przypadku modułów źródła światła należy sprawdzić zgodność z następującymi specyfika­ cjami: Moduł źródła światła powinien być zbudowany w taki sposób, aby: a) uniemożliwić jego montaż w położeniu innym niż określone położenie właściwe oraz unie­ możliwić wymontowanie modułu bez użycia narzędzi; b) uniemożliwić wymienne stosowanie modułów źródła światła o różnych właściwościach w obrębie tej samej obudowy światła, jeżeli w obudowie urządzenia umieszczono więcej niż jeden moduł źródła światła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 148 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L148 - 55 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L148 - 34 z 201012.6.2010

    Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.