Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3751)

Data ogłoszenia:2010-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 7

Strona 7 z 12

warzyw, tytoniu, bawełny), braku nawożenia mineralnego lub upraw wiążących azot. Typowe dla rocznych upraw zbóż, w przypadku których pozostałości z upraw zostają w całości na polu. W przypadku usuwania pozostałości dodaje się uzupełniającą materię organiczną (np. w postaci obornika). Wymagane są również nawozy mineralne lub płodozmian z zastosowaniem upraw wiążących azot. Odznacza się znacznie wyższym wsadem węgla w stosunku do systemów upraw o średnim wsadzie węgla z uwagi na dodatkowo stosowane nawożenie obornikiem pochodzenia zwierzę­ cego. Charakteryzuje się znacznie wyższym wsadem pozostałości po uprawach, aniżeli w systemach upraw o średnim wsadzie węgla z uwagi na dodatkowe praktyki, takie jak: wprowadzanie upraw o wysokim poziomie pozostałości, stosowanie zielonych nawozów, upraw osłonowych, udosko­ nalonych odłogów porośniętych, nawodnienia, intensywniejsze stosowanie muraw wieloletnich w płodozmianie rocznym, ale z pominięciem nawożenia obornikiem (por. wyżej – poprzedni typ).


Uprawa ogra­ niczona Nieuprawiana Niski

Średni wsad

Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

7.2.

Uprawy wieloletnie Tabela 4 Współczynniki stosowne dla upraw wieloletnich, a mianowicie takich, których korzenie nie podlegają dorocznym zbiorom, jak w przypadku częstego płodozmianu (w zagajnikach o krótkiej rotacji i uprawach oleju palmowego)

Strefa klimatyczna Gospodarka rolna (FLU) Gospodarka (FMG) Wsad (FI) FLU FMG FI

Umiarkowana/ borealna, sucha

Uprawy wieloletnie

Uprawa pełna

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,1 1,1 1,1 1,1

0,95 1 1,37 1,04 0,95 1 1,37 1,04 0,95 1 1,37 1,04

Uprawa ograniczona

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Nieupra­ wiana

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

L 151/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2010

Strefa klimatyczna

Gospodarka rolna (FLU)

Gospodarka (FMG)

Wsad (FI)

FLU

FMG

FI

Umiarkowana/ borealna

Uprawy wieloletnie

Uprawa pełna

Niski Tropikalna, wilgotna/ bardzo wilgotna Średni wsad Wysoki (z nawozem)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1,08 1,08 1,08 1,08 1,15 1,15 1,15 1,15 1 1 1 1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,17 1,17 1,17 1,17 1 1 1 1 1,15 1,15 1,15 1,15 1,22 1,22 1,22 1,22 1 1 1 1

0,92 1 1,44 1,11 0,92 1 1,44 1,11 0,92 1 1,44 1,11 0,95 1 1,37 1,04 0,95 1 1,37 1,04 0,95 1 1,37 1,04 0,92 1 1,44 1,11 0,92 1 1,44 1,11 0,92 1 1,44 1,11 0,94 1 1,41 1,08

Uprawa ograniczona

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Nieupra­ wiana

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Tropikalna, sucha

Uprawy wieloletnie

Uprawa pełna

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Uprawa ograniczona

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Nieupra­ wiana

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Tropikalna, wilgotna/ bardzo wilgotna

Uprawy wieloletnie

Uprawa pełna

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Uprawa ograniczona

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Nieupra­ wiana

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

Tropikalna, monsu­ nowa

Uprawy wieloletnie

Uprawa pełna

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

17.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/31

Strefa klimatyczna

Gospodarka rolna (FLU)

Gospodarka (FMG)

Wsad (FI)

FLU

FMG

FI

Uprawa ograniczona

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

1 1 1 1 1 1 1 1

1,09 1,09 1,09 1,09 1,16 1,16 1,16 1,16

0,94 1 1,41 1,08 0,94 1 1,41 1,08

Nieupra­ wiana

Niski Średni wsad Wysoki (z nawozem) Wysoki (bez nawozu)

W tabeli 3 pkt 7.1 zawarto wytyczne na temat wyboru odpowiednich wartości z tabeli 4. 7.3. Pastwiska Tabela 5 Współczynniki dla pastwisk, wliczając sawanny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 151 POZ 19 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 18 z 201017.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA BISSAU/1/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania szefa misji dla misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L151 - 16 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 521/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych w odniesieniu do dostępnych badań i źródeł danych statystycznych (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 201017.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu danych statystycznych i metadanych w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.