Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 1

Strona 1 z 9
30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement nr 1 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 10 października 2006 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Dziedzina i zakres stosowania 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Wymagania szczegółowe 7. Modyfikacja typu pojazdu 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyj­ nych oraz nazwy i adresy organów administracji.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homolo­ gacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie jego wystających elementów zewnętrznych zgodnie z regulaminem nr 61 Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Procedura obowiązująca przy wyznaczaniu punktu „H” i rzeczywistego kąta pochylenia oparcia oraz przy sprawdzaniu ich stosunku do punktu „R” i do konstrukcyjnego kąta pochy­ lenia oparcia Załącznik 4 – Pomiary wystających elementów zewnętrznych i odstępów

L 164/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

1. 1.1.

DZIEDZINA I ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy regulamin stosuje się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów ciężarowych kategorii N1, N2 i N3 (1), ograniczonych do „powierzchni zewnętrznej” zgodnie z podaną poniżej definicją. Nie ma on zastosowania do wstecznych lusterek zewnętrznych, włącznie z ich trzonkami, ani do elementów wyposażenia, takich jak anteny czy bagażniki zewnętrzne.

1.2. 2.

Celem niniejszego regulaminu jest zmniejszenie ryzyka zranienia albo zmniejszenia rozmiaru uszkodzeń ciała osób, które zetkną się z zewnętrzną powierzchnią pojazdu w przypadku zderzenia.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „powierzchnia zewnętrzna” oznacza część pojazdu znajdującą się przed tylną ścianą kabiny pojazdu, zdefiniowaną w pkt 2.5, z wyjątkiem samej tylnej ściany, i obejmuje takie części, jak błotniki przednie, zderzaki przednie i przednie koła; „homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do jego wystających elementów zewnętrznych; „typ pojazdu” oznacza pojazdy silnikowe, które nie różnią się w istotnym stopniu w elemencie, jakim jest „powierzchnia zewnętrzna”; „kabina” oznacza tę część karoserii, która stanowi pomieszczenie dla kierowcy i pasażera, łącznie z drzwiami; „tylna ściana kabiny” oznacza tylną część zewnętrznej powierzchni pomieszczenia kierowcy i pasażera. Jeśli nie jest możliwe określenie miejsca „tylnej ściany kabiny”, to do celów niniejszego regulaminu określono ją jako pionową płaszczyznę poprzeczną umieszczoną 50 cm za punktem R siedzenia kierowcy, przy czym jeżeli pozycja siedzenia może być regulowana, to siedzenie ustawione jest w jego najbardziej odsuniętej do tyłu pozycji umożliwiającej kierowanie pojazdem (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 231 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 92 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dz. U. L164 - 69 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L164 - 46 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L164 - 18 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.