Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 26

W ramach projektu objętego pomocą (pomocą regio­ nalną na podstawie zatwierdzonego programu pomocy oraz zgłoszonej premii dla MŚP) planowano utworzenie nowego zakładu produkcyjnego o mocy 30 MWp (Sovello 1), zajmującego się produkcją modułów słonecz­ nych (kod Prodcom 32.10.52.37) w oparciu o technologię „String-Ribbon” (7). Nowa inwestycja była zatem pierwszym zakładem produkcyjnym Sovello. Prace nad jego utworzeniem rozpoczęły się w grudniu 2004 r. Nominalna moc produkcyjna zakładu miała wynieść 30 MWp (8), a datę jego uruchomienia wyznaczono na dzień 31 grudnia 2007 r. Faktycznie produkcja w zakładzie Sovello 1 rozpoczęła się już w kwietniu 2006 r.


(12)

W listopadzie 2005 r. przedsiębiorstwo Renewable Energy Corporation ASA (z Norwegii, zwane dalej „REC”) nabyło, na podstawie umowy na dostawy materiałów krzemowych do Sovello, 15 % udziałów w spółce joint venture. Wysokość udziałów Evergreen oraz Q-Cells zmniejszyła się odpowiednio do 64 % oraz 21 %. Wynika to z drugiej umowy ramowej spółki joint venture (zwanej dalej: „MJVA2”), zawartej w dniu 25 listopada 2005 r. pomiędzy Evergreen, Q-Cells oraz REC. REC należy do największych na świecie producentów mate­ riałów krzemowych dla przemysłu fotowoltaicznego.

2.2. Beneficjent

(10)

(13)

Beneficjentem zgłoszonej pomocy jest Sovello. Sovello zostało utworzone w grudniu 2004 r. jako spółka joint venture przedsiębiorstwa Q-Cells (9) SE (zwanego dalej „QCells”; 24,9 % udziałów) oraz amerykańskiego przedsię­ biorstwa Evergreen Solar Inc. (zwanego dalej „Evergreen”; 75,1 % udziałów). Wynika to z pierwotnej umowy ramowej spółki joint venture (10) (zwanej dalej: „MJVA1”), zawartej w dniu 14 stycznia 2005 r. pomiędzy przed­ siębiorstwami Evergreen oraz Q-Cells. Zgodnie z MJVA1 przed zawarciem umowy ramowej przedsiębiorstwo QCells nabyło przedsiębiorstwo Topas 107 V.V. GmbH, pełniące rolę spółki fasadowej, które z inicjatywy QCells zostało następnie przekształcone w Sovello (wówczas EverQ). W dniu 11 lutego 2005 r. spółce fasadowej nadano nazwę EverQ.

W momencie zgłoszenia pomocy Q-Cells oraz REC posiadały tego samego udziałowca, spółkę venture capital Good Energies Investment BV (zwaną dalej: „Good Ener­ gies”). Przedsiębiorstwo to posiada 16 % udziałów w QCells oraz 39 % udziałów w REC (stan na dzień 7 marca 2006 r.). Władze niemieckie poinformowały, że poza udziałami w Sovello, przedsiębiorstw Q-Cells, REC oraz Evergreen nie łączą żadne inne związki.

(14)

Od dnia 19 grudnia 2006 r. przedsiębiorstwa Evergreen, Q-Cells oraz REC posiadają po 33,3 % udziałów w Sovello (zmiany w MJVA2 z dnia 29 września 2006 r.).

(15) (11)

Evergreen zajmuje się produkcją modułów słonecznych i posiada patent na tzw. technologię „String-Ribbon”. QCells jest jednym z największych na świecie producentów ogniw słonecznych. Spółka joint venture Sovello została pierwotnie utworzona w celu sprawdzenia ekonomicz­ ności procesu produkcji modułów słonecznych opartego na technologii „String-Ribbon” firmy Evergreen oraz know-how i doświadczeniu w produkcji na rynek

W dniu 5 lutego 2007 r. przedsiębiorstwo Q-Cells poin­ formowało o zamiarze nabycia 17,9 % udziałów w REC. W tym samym dniu przedsiębiorstwo Good Energies zapowiedziało w komunikacie prasowym sprzedaż swoich udziałów w REC na rzecz Q-Cells oraz Orkla ASA (dnia 26 lutego 2007 r.).

(16)

Poniższy diagram ilustruje obecną strukturę własno­ ściową spółki Sovello (stan na trzeci kwartał 2009 r.):

(7) W przypadku technologii „String-Ribbon” chodzi o proces ciągły, w ramach którego ze szpuli odwija się długie przewody, przepro­ wadza przez płynny krzem, po czym wyciąga się z kąpieli długie włókno krzemu („Ribbon”). Włókno jest zbierane w regularnych odcinkach czasu i rozcinane na mniejsze fragmenty (płytki słoneczne).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.