Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 5

Strona 5 z 9

6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/43

Właściwości fizyczne i mechaniczne Ryzyko mikrobiologiczne Osłony na łóżeczko nie mogą stwarzać ryzyka mikrobiologicznego wynikającego z niewystarczającej higieny materiału pochodzenia zwierzęcego. Ryzyko uwięzienia w szczelinach i otworach Osłony łóżeczkowe nie mogą stwarzać ryzyka uwięzienia głowy ani szyi dziecka w pętlach lub linkach, ani innych urządzeniach mocujących. Szwy ani elementy dekoracyjne osłony na łóżeczko nie mogą poluzować się pod wpływem nacisku mechanicznego w wyniku możliwego do przewidzenia użytkowania przez dziecko, aby w konsekwencji nie stwarzać dodatkowego ryzyka uwięzienia kończyn, głowy lub palców, albo umożliwiać dostęp do wypełnienia (zob. ryzyko udławienia). Ryzyko zaplątania się Na osłonie na łóżeczko nie mogą znajdować się linki ani pętle, w które mogłaby zaplątać się szyja dziecka. Nie powinno tam być także pętli, w których mogłyby zostać uwięzione palce rąk i nóg dziecka. Ryzyko udławienia i uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od wewnątrz Osłony na łóżeczko nie mogą zawierać luźnych lub małych części, które dziecko mogłoby odczepić, włożyć do ust i połknąć. Osłony na łóżeczko nie mogą zawierać małych części, które dziecko mogłoby odczepić i które mogłyby utkwić w gardle lub krtani dziecka. Wypełnienie nie może być dostępne, także przez odgryzienie, i musi wytrzymać nacisk wynikający z możliwego do przewidzenia użytkowania przez dziecko, biorąc pod uwagę możliwość przechodzenia włókien przez szwy oraz wytrzymałość szwów. Wypełnienie nie może zwierać żadnych twardych ani ostrych zanie­ czyszczeń, takich jak kawałki metalu, gwoździe, igły albo odłamki. Ryzyko uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od zewnątrz Osłony na łóżeczko nie mogą zawierać naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby oderwać, ani innych nieprzepuszczalnych pokryć, które mogłyby zakryć usta i nos. Opakowanie, w którym znajdują się wyroby, nie może stwarzać ryzyka uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od zewnątrz. Aby zapobiec ryzyku uduszenia, produkt nie może zawierać miękkich materiałów, które mogłyby przywrzeć do twarzy dziecka lub stworzyć fałdy mogące zablokować drogi oddechowe. Niebezpieczne krawędzie Osłony na łóżeczko nie mogą posiadać ostrych krawędzi ani kantów. Nie mogą posiadać zakończeń ani wystających powierzchni, które mogłyby stwarzać ryzyko przedziurawienia. Funkcja ochronna Osłony na łóżeczko muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie obejmowały elementów, które mogłyby zostać wykorzystane jako stopnie, umożliwiając dziecku wspięcie się po produkcie. Ryzyko związane z połączeniem dwóch oddzielnych elementów Osłony na łóżeczko nie mogą stwarzać dodatkowego ryzyka uwięzienia lub asfiksji, jeżeli dziecko włoży głowę między osłonę a brzeg łóżeczka. Szczegółowe ostrzeżenia dotyczące artykułu Należy podać dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego przymocowania osłony do brzegów łóżeczka. Ostrze­ żenie musi zawierać informację, że osłona na łóżeczko musi zostać prawidłowo przymocowana, tak aby urządzenie mocujące nie zawierało linek ani pętli, w które mogłaby zaplątać się głowa albo szyja dziecka. Ostrzeżenia muszą zwracać uwagę opiekunów na ryzyko stwarzane przez osłony na łóżeczko, które nie są dopasowane (ze względu na swój rozmiar lub model) do łóżeczka oraz przez nieprawidłowo przymocowane osłony. Higiena Osłony na łóżeczko muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe i dokładne czyszczenie oraz aby uniknąć ryzyka infekcji lub zakażenia. Produkt musi spełniać ten warunek również po jego umyciu zgodnie z instrukcjami producenta i nie może farbować w kontakcie ze skórą dziecka.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.