Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 6

Strona 6 z 9

L 170/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁÓŻECZEK PODWIESZANYCH RYZYKO: Podstawowe ryzyko związane z produktem to uwięzienie, uduszenie oraz urazy spowodowane błędami konstrukcyjnymi i niestabilnością. Wymogi bezpieczeństwa 1. Ogólne wymogi bezpieczeństwa Wyroby nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia dzieci, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze zachowanie dzieci. Należy uwzględnić sprawność użytkowników oraz ich opiekunów, szczególnie w przypadku wyrobów, które ze względu na swoje funkcje, rozmiary i cechy szczególne są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy. Etykiety na artykułach lub ich opakowaniach oraz instrukcje użytkowania, które są do nich dołączone, muszą zwracać uwagę opiekunów na zagrożenia i ryzyko związane z użytkowaniem tych wyrobów oraz na sposoby ich unikania. 2. Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa Wymogi chemiczne Łóżeczka podwieszane muszą spełniać wymogi prawodawstwa UE. Właściwości palne i cieplne Łóżeczka podwieszane nie mogą stwarzać ryzyka związanego z łatwopalnością w otoczeniu dziecka. Muszą być wykonane z materiałów, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: — nie palą się, o ile nie są wystawione na działanie płomienia lub iskry, — jeżeli się zapalą, palą się powoli, a ogień rozprzestrzenia się wolno, — jeżeli się zapalą, palą się powoli i nie tworzą palnych resztek ani topniejących kropli. Palne materiały nie mogą ponadto uwalniać toksycznych oparów podczas spalania. Stosowanie środków chemicznych zmniejszających palność powinno być ograniczone do minimum. Jeżeli stosowane są środki chemiczne zmniejszające palność, ich toksyczność podczas używania oraz utylizacja po zakończeniu okresu użytkowania nie mogą zagrażać zdrowiu ich użytkowników i opiekunów ani otoczeniu. Właściwości fizyczne i mechaniczne Ryzyko uwięzienia w szczelinach i otworach Łóżeczka podwieszane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uniemożliwiać uwięzienie głowy, palców, kończyn, dłoni i stóp dziecka w jakimkolwiek otworze. Ryzyko stwarzane przez części ruchome Łóżeczka podwieszane muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby dziecko podczas kołysania nie uderzało o ramę łóżeczka ani o inne meble w pomieszczeniu. Łóżeczka podwieszane muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ruch obrotowy łóżeczka, na przykład podczas jego kołysania. Łóżeczka podwieszane nie mogą stwarzać ryzyka (np. uwięzienia) dla innych dzieci (np. rodzeństwa), które mogą znajdować się w pobliżu łóżeczka. Ryzyko przewrócenia się Stojak oraz łóżeczko muszą być wystarczająco stabilne, aby uniemożliwić przypadkowe przewrócenie się łóżeczka, co mogłoby spowodować wypadnięcie dziecka. Łóżeczka dziecięce muszą zachować stabilność, kiedy dziecko porusza się w łóżeczku lub kiedy łóżeczko kołysze się w ramach, na jakie pozwala urządzenie zawieszające. Urządzenie mocujące nie może odłączyć się od pałąka podtrzymującego lub urządzenia o podobnej funkcji. Urządzenie zawieszające oraz jego części składowe muszą być odporne na obciążenia spowodowane ruchem dziecka podczas użytkowania. Ryzyko zaplątania się W łóżeczku podwieszanym nie mogą znajdować się linki ani kokardy, w które mogłaby zaplątać się szyja dziecka. Dziecko w łóżeczku podwieszanym nie może być narażone na ryzyko zaplątania się w linki lub paski urządzenia zawieszającego i urządzenia regulującego.


6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/45

Ryzyko udławienia i uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od wewnątrz Łóżeczka podwieszane nie mogą zawierać luźnych lub małych części, które dziecko mogłoby odczepić, włożyć do ust i połknąć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.