Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 9

Strona 9 z 9

Wymogi bezpieczeństwa 1. Ogólne wymogi bezpieczeństwa Wyroby nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia dzieci, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze zachowanie dzieci. Etykiety na wyrobach lub ich opakowaniach oraz instrukcje użytkowania, które są do nich dołączone, muszą zwracać uwagę opiekunów na zagrożenia i ryzyko związane z użytkowaniem tych wyrobów oraz na sposoby ich unikania. 2. Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa Wymogi chemiczne Śpiworki dziecięce muszą spełniać wymogi prawodawstwa UE. Właściwości palne i cieplne Śpiworki dziecięce nie mogą stwarzać ryzyka związanego z łatwopalnością w otoczeniu dziecka. Muszą być wykonane z materiałów, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: — nie palą się, o ile nie są wystawione na działanie płomienia lub iskry, — jeżeli się zapalą, palą się powoli, a ogień rozprzestrzenia się wolno. Palne materiały nie mogą ponadto uwalniać toksycznych oparów podczas spalania. Stosowanie środków chemicznych zmniejszających palność powinno być ograniczone do minimum. Jeżeli stosowane są środki chemiczne zmniejszające palność, ich toksyczność podczas używania oraz utylizacja po zakończeniu okresu użytkowania nie mogą zagrażać zdrowiu ich użytkowników i opiekunów ani otoczeniu. Ryzyko przegrzania Ostrzeżenia i instrukcja muszą zwracać uwagę opiekunów na temperaturę w pomieszczeniu, w którym produkt jest używany, aby zapobiec przegrzaniu. Właściwości fizyczne i mechaniczne Ryzyko uwięzienia w szczelinach i otworach Szwy ani elementy dekoracyjne śpiworków dziecięcych nie mogą poluzować się pod wpływem nacisku mechanicz­ nego w wyniku możliwego do przewidzenia użytkowania, aby w konsekwencji nie stwarzać ryzyka uwięzienia (szczególnie palców). Ponadto rozmiar otworów na szyję i ręce powinien zapobiegać ześlizgiwaniu się dziecka do śpiworka. Wytrzymałość konstrukcji Zapięcia powinny być na tyle mocne, aby zapobiegać ześlizgiwaniu się dziecka do śpiworka. Szwy i zapięcia nie mogą poluzować się podczas prania zgodnie z instrukcjami producenta.


L 170/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

Ryzyko zaplątania się Na śpiworku nie mogą znajdować się linki ani pętle, w które mogłaby zaplątać się szyja dziecka. Ryzyko udławienia i uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od wewnątrz Śpiworki dziecięce nie mogą zawierać luźnych lub małych części, które dziecko mogłoby odczepić, włożyć do ust i połknąć. Śpiworki dziecięce nie mogą zawierać małych części, które dziecko mogłoby odczepić i które mogłyby utkwić w gardle lub krtani dziecka. Wypełnienie nie może być dostępne i musi wytrzymać nacisk wynikający z możliwego do przewidzenia użytkowania przez dziecko (w tym gryzienie), biorąc pod uwagę możliwość przecho­ dzenia włókien przez szwy oraz wytrzymałość szwów. Ryzyko uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od zewnątrz Śpiworki dziecięce nie mogą zawierać naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby oderwać, ani innych nieprzepuszczalnych pokryć lub materiałów, które mogłyby zakryć usta i nos. Opakowanie, w którym znajduje się produkt, nie może stwarzać ryzyka uduszenia w wyniku zablokowania dróg oddechowych od zewnątrz. Dziecko musi być w stanie oddychać, kiedy śpiworek przykryje mu twarz podczas snu. Niebezpieczne krawędzie Śpiworki dziecięce nie mogą posiadać ostrych krawędzi ani kantów. Szczegółowe ostrzeżenia dotyczące wyrobu Ostrzeżenia i instrukcja muszą zawierać zalecenie dla opiekunów dotyczące wyboru śpiworka odpowiednio do wieku i wzrostu dziecka. Należy również podać ostrzeżenia dotyczące temperatury pomieszczenia (zob. ryzyko przegrzania). Higiena Śpiworki dziecięce muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe i dokładne czyszczenie oraz aby uniknąć ryzyka infekcji lub zakażenia. Produkt musi spełniać ten warunek również po jego umyciu zgodnie z instrukcjami producenta i nie może farbować w kontakcie ze skórą dziecka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.