Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 8

ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych, wskazujący rodzaj obróbki cieplnej wymaganej dla takich towarów „+”: państwo trzecie, z którego przywóz jest dozwolony „0”: państwo trzecie, z którego przywóz jest niedozwolony

Kod ISO państwa trzeciego Państwo trzecie lub jego część Kolumna A Kolumna B Kolumna C

AD AL AN AR AU BR BW BY BZ BA CA CH CL CN CO CR CU DZ ET GL GT HK HN HR IL IN IS KE


Andora Albania Antyle Holenderskie Argentyna Australia Brazylia Botswana Białoruś Belize Bośnia i Hercegowina Kanada Szwajcaria (*) Chile Chiny Kolumbia Kostaryka Kuba Algieria Etiopia Grenlandia Gwatemala Hongkong Honduras Chorwacja Izrael Indie Islandia Kenia

+ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0

+ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/7

Kod ISO państwa trzeciego

Państwo trzecie lub jego część

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

MA MG MK (**) MR MU MX NA NI NZ PA PY RS (***) RU SG SV SZ TH TN TR UA US UY ZA ZW

Maroko Madagaskar Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Mauretania Mauritius Meksyk Namibia Nikaragua Nowa Zelandia Panama Paragwaj Serbia Rosja Singapur Salwador Suazi Tajlandia Tunezja Turcja Ukraina Stany Zjednoczone Urugwaj Republika Południowej Afryki Zimbabwe

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(*) Świadectwa zgodne z Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132). (**) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; ostateczna nomenklatura dla tego państwa zostanie uzgodniona po zakończeniu negocjacji w tym przedmiocie trwających obecnie w ramach ONZ. (***) Bez Kosowa, które znajduje się obecnie pod zarządem międzynarodowym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

L 175/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK II CZĘŚĆ 1 Wzory świadectw zdrowia „Mleko-RM”: Świadectwo zdrowia dla mleka surowego z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną A załącznika I, przeznaczonego do dalszej obróbki w Unii Europejskiej przed spożyciem przez ludzi.

„Mleko-RMP”: Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną A załącznika I, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej. „Mleko-HTB”: Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną B załącznika I, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej. „Mleko-HTC”: Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną C załącznika I, przezna­ czonych do przywozu do Unii Europejskiej. „Mleko-T/S”: Świadectwo zdrowia zwierząt dla mleka surowego lub przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do tranzytu przez Unię Europejską/przechowywania w Unii Europej­ skiej. Objaśnienia a) Świadectwa weterynaryjne są wydawane przez właściwe władze państwa trzeciego pochodzenia zgodnie z odpowiednim wzorem określonym w części 2 niniejszego załącznika i zgodnie z układem wzoru odpowiadającego mleku surowemu lub danym przetworom mlecznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.