Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/13

L 175/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/15

Wzór Mleko-HTB Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej


L 175/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/17

L 175/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Wzór Mleko-HTC Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/19

L 175/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/21

L 175/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

CZĘŚĆ 3 Wzór Mleko-T/S Świadectwo zdrowia zwierząt dla mleka surowego lub przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do [tranzytu] przez Unię Europejską/[przechowywania] w Unii Europejskiej (1) (2)

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/23

L 175/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.