Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 24

(1) W przypadku gdy badane światło główne jest zespolone lub wzajemnie sprzężone ze światłami sygnalizacyjnymi, te ostatnie muszą po­ zostać włączone przez cały czas badania. W przypadku światła kierunkowskazu musi ono być włączone w trybie migania, z mniej więcej równymi czasami włączenia i wyłączenia. (2) Gdy dwie lub więcej żarówek zostanie zapalonych równocześnie podczas używania migotania światła głównego, nie jest to uważane za normalne jednoczesne używanie żarówek.


10.7.2010

1.1.2. 

PL Wyniki badań Badanie wzrokowe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/19

1.1.2.1. 

Po zrównaniu temperatury światła głównego z  temperaturą otoczenia szybę światła głównego oraz szybę ze­ wnętrzną, jeśli występuje, należy wytrzeć czystą i  wilgotną ściereczką bawełnianą. Należy poddać je następnie badaniu wzrokowemu, które nie może wykazać zniekształcenia, deformacji, pęknięcia ani przebarwienia szyby światła głównego ani szyby zewnętrznej. 1.1.2.2.  Badanie fotometryczne Aby spełnić wymagania niniejszego regulaminu, parametry fotometryczne są kontrolowane w  następujących punktach: Światło mijania: 50 R – B 50 L – HV dla świateł głównych przeznaczonych dla ruchu prawostronnego 50 L – B 50 R – HV dla świateł głównych przeznaczonych dla ruchu lewostronnego Światło mijania: Punkt Emax Biorąc pod uwagę ewentualną deformację podstawy światła głównego pod wpływem ciepła, konieczna może okazać się ponowna regulacja ustawienia (zmiana położenia granicy światła i cienia opisana jest w pkt 2 niniej­ szego załącznika). Dopuszczalne jest odchylenie rzędu 10 % między właściwościami fotometrycznymi a warto­ ściami mierzonymi przed przeprowadzeniem badania, z  uwzględnieniem tolerancji związanej z  procedurą pomiaru fotometrycznego. 1.2.  Zabrudzone światło główne Po zbadaniu w sposób określony w powyższym pkt 1.1, światło główne przygotowuje się jak opisano w pkt 1.2.1 i  włącza się na jedną godzinę jak opisano w  pkt 1.1.1, a  następnie dokonuje się jego badania jak opisano w pkt 1.1.2. 1.2.1.  1.2.1.1.  Przygotowanie światła głównego Mieszanina do badania

1.2.1.1.1. Dla światła głównego z szybą zewnętrzną ze szkła: mieszanina wody i czynnika zanieczyszczającego nakładana na światło główne składa się z: 9 części wagowych piasku kwarcowego o wielkości ziaren 0–100 μm, 1 części wagowej pyłu węgla roślinnego (drewna bukowego) o wielkości cząstek 0–100 µm, 0,2 części wagowych NaCMC (3) oraz odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ 1 mS/m. Mieszanina nie może mieć więcej niż 14 dni. 1.2.1.1.2. Dla światła głównego z szybą zewnętrzną z tworzywa sztucznego: mieszanina wody i czynnika zanieczyszczającego nakładana na światło główne składa się z: 9 części wagowych piasku kwarcowego o wielkości ziaren 0–100 μm, 1 części wagowej pyłu węgla roślinnego (drewna bukowego) o wielkości cząstek 0–100 μm, 0,2 części wagowych NaCMC (3) oraz 13 części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ 1 mS/m, oraz 2 ± 1 części wagowej środka powierzchniowo czynnego (4). Mieszanina nie może mieć więcej niż 14 dni.

(3) NaCMC oznacza sól sodową karboksymetylocelulozy zwyczajowo zwaną CMC. NaCMC użyta w mieszaninie zanieczyszczenia ma sto­ pień podstawienia (DS) wynoszący 0,6–0,7 i lepkość 200–300 cP dla 2-procentowego roztworu w 20 °C. (4) Tolerancja ilości wynika z  konieczności uzyskania zabrudzenia, które można równomiernie rozprowadzić na całej szybie z  tworzywa sztucznego.

L 177/20

PL 1.2.1.2. 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nakładanie mieszaniny do badania na światło główne Mieszaninę stosowaną w badaniu należy równomiernie nanieść na całą powierzchnię emitującą światło światła głównego i  pozostawić do wyschnięcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.