Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 24

L 177/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 3b

10.7.2010

Światło główne, na którym umieszczono powyższy znak homologacji, spełnia wymagania niniejszego regulaminu zarów­ no w odniesieniu do światła mijania, jak i światła drogowego, i jest przeznaczone: Tylko dla ruchu lewostronnego. Dla obu systemów ruchu, przez odpowiednią re­ gulację zespołu optycznego lub lampy.

Rysunek 4

Rysunek 5

Światło główne, na którym umieszczono powyższy znak homologacji, to światło z szybą z tworzywa sztucznego, które speł­ nia wymagania niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do światła mijania i jest przeznaczone: Dla obu systemów ruchu. Tylko dla ruchu prawostronnego.


Rysunek 6

Rysunek 7

Światło główne, na którym umieszczono powyższy znak homologacji, spełnia wymagania niniejszego regulaminu: Tylko w odniesieniu do światła mijania i jest prze­ znaczone tylko dla ruchu lewostronnego. Tylko odniesieniu do światła drogowego.

10.7.2010

PL Rysunek 8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 9

L 177/23

Identyfikacja światła głównego z szybą z tworzywa sztucznego, spełniającego wymagania regulaminu nr 1: W odniesieniu do światła mijania i światła drogowe­ go, i jest przeznaczone tylko dla ruchu prawostron­ nego. Tylko w odniesieniu do światła mijania i jest prze­ znaczone tylko dla ruchu lewostronnego.

Żarnik światła mijania nie może się włączać jednocześnie z żarnikiem światła drogowego lub innym światłem wzajemnie sprzężonym.

Uproszczone oznaczenia świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych Rysunek 10 (Linie pionowe i poziome przedstawiają schematyczny kształt urządzenia sygnalizacji świetlnej i nie należą do znaku homologacji) WZÓR A

WZÓR B

L 177/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WZÓR C

10.7.2010

WZÓR D

Uwaga: Cztery przedstawione powyżej przykłady odpowiadają urządzeniu oświetlającemu, na którym umieszczono znak homologacji obejmujący: przednie światło pozycyjne homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7; światło główne ze światłem mijania przeznaczonym zarówno dla ruchu prawostronnego, jak i lewostronnego, homologo­ wane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 1 i zawierające szybę z tworzywa sztucznego; przednie światło przeciwmgielne homologowane zgodnie z  serią poprawek 02 do regulaminu nr  19 i  zawierające szybę z tworzywa sztucznego; przednie światło kierunkowskazu kategorii 1a homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 6. Rysunek 11 Światło wzajemnie sprzężone ze światłem głównym Przykład 1

Powyższy przykład odpowiada oznaczeniu szyby z  tworzywa sztucznego przeznaczonej do zastosowania w  różnych ty­ pach świateł głównych, to jest w: świetle głównym ze światłem mijania przeznaczonym dla ruchu prawo- i  lewostronnego oraz ze światłem drogowym o światłości maksymalnej wynoszącej między 86 250 a 101 250 kandeli, homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie z wy­ maganiami regulaminu nr 20 z uwzględnieniem serii poprawek 02, które jest wzajemnie sprzężone z przednim światłem pozycyjnym homologowanym zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7; lub w  świetle głównym ze światłem mijania przeznaczonym dla ruchu prawo- i  lewostronnego oraz ze światłem drogo­ wym, homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 1 z uwzględnieniem serii poprawek 01, wzajemnie sprzężonym z takim samym przednim światłem pozycyjnym, jak określono powyżej;

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/25

lub w dowolnym z wyżej wymienionych świateł głównych homologowanych jako światło pojedyncze. Na obudowie świa­ tła głównego może być umieszczony wyłącznie ważny numer homologacji, na przykład:

Przykład 2

Powyższy przykład odpowiada oznakowaniu szyby z tworzywa sztucznego zastosowanej w zespole dwóch świateł głów­ nych homologowanym we Francji (E2), składającym się ze światła głównego ze światłem mijania przeznaczonym dla obu systemów ruchu i ze światłem drogowym o maksymalnej światłości od x do y kandeli, spełniającego wymagania regulami­ nu nr 1 z uwzględnieniem serii poprawek 01, oraz światła głównego ze światłem drogowym o maksymalnej światłości od w do z kandeli, spełniającego wymagania regulaminu nr 20 z uwzględnieniem serii poprawek 02, o maksymalnej łącznej światłości światła drogowego zawartej pomiędzy 86 250 a 101 250 kandeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.