Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 24

L 177/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  6 EKRANY POMIAROWE A.  Światła główne dla ruchu prawostronnego (Wymiary w mm)

h-h: płaszczyzna pozioma  v-v: płaszczyzna pionowa

 przechodząca przez ognisko światła głównego 

B.  Światło główne dla ruchu lewostronnego (Wymiary w mm)

h-h: płaszczyzna pozioma  v-v: płaszczyzna pionowa

 przechodząca przez ognisko światła głównego 


C.  Punkty pomiarowe natężenia światła

Uwaga: Rysunek przedstawia punkty pomiarowe dla ruchu prawostronnego. Dla ruchu lewostronnego punkty  7 i  8 leżą w odpowiednich miejscach po prawej stronie rysunku.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/27

ZAŁĄCZNIK  7 Wymagania dotyczące świateł z szybą z tworzywa sztucznego - badanie szyb lub próbek materiału oraz kompletnych świateł

1.  1.1.

SPECYFIKACJE OGÓLNE Próbki dostarczone zgodnie z  pkt 2.2.4 niniejszego regulaminu spełniają wymagania wskazane w  poniższych pkt 2.1–2.5. Dwie próbki kompletnych świateł dostarczone zgodnie z  pkt 2.2.3 niniejszego regulaminu i  zawierające szybę z tworzywa sztucznego spełniają, pod względem materiału szyby, specyfikacje wskazane w poniższym pkt 2.6. Próbki szyb z tworzywa sztucznego lub próbki materiału, łącznie (w stosownych przypadkach) z odbłyśnikiem, do którego mają być zamontowane, poddaje się badaniom homologacyjnym w kolejności chronologicznej poda­ nej w tabeli A przedstawionej w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Jeżeli jednak producent świateł może udowodnić, że produkt przeszedł już badania określone w  poniższych pkt 2.1–2.5 lub równoważne badania zgodnie z innym regulaminem, badania te nie muszą być powtarzane. Wy­ konane muszą być obowiązkowo jedynie badania określone w dodatku 1, tabela B.

1.2.

1.3.

1.4.

2. 

BADANIA

2.1.  2.1.1. 

Odporność na zmiany temperatury Badania Trzy nowe próbki (szyby) są poddawane pięciu cyklom zmiany temperatury i  wilgotności (RH = wilgotność względna), w następującej kolejności: 3 godziny w temp. 40° C ± 2° C i przy 85 ÷ 95 % RH; 1 godzina w temp. 23° C ± 5° C i przy 60 ÷ 75 % RH; 15 godzin w temp. – 30° C ± 2° C; 1 godzina w temp. 23° C ± 5° C i przy 60 ÷ 75 % RH; 3 godziny w temp. 80° C ± 2° C; 1 godzina w temp. 23° C ± 5° C i przy 60 ÷ 75 % RH; Przed przeprowadzeniem badania próbki kondycjonuje się przez co najmniej cztery godziny w  temperaturze 23 ± 5 °C i wilgotności 60–75 % RH. Uwaga: Okresy jednogodzinne w  temperaturze 23° ±  5° zawierają okresy przejścia między temperaturami, nie­ zbędne dla uniknięcia efektu szoku termicznego.

2.1.2. 

Pomiary fotometryczne

2.1.2.1.  Metoda Pomiary fotometryczne przeprowadza się na próbkach przed i po badaniu. Pomiary te muszą być wykonane przy użyciu lampy wzorcowej w następujących punktach: B 50 L  i  50 R  dla wiązki światła mijania lampy światła mijania lub lampy światła mijania/drogowego (B 50 R i 50 L w przypadku świateł głównych przeznaczonych dla ruchu lewostronnego); Emax wiązki światła drogowego lampy światła drogowego lub światła mijania/drogowego.

L 177/28

PL 2.1.2.2.  Wyniki

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Odchylenia między wartościami fotometrycznymi mierzonymi przed i po badaniu każdej z próbek nie mogą być większe niż 10 %, z uwzględnieniem odchyleń związanych z procedurą pomiaru fotometrycznego.

2.2.  2.2.1. 

Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne Odporność na czynniki atmosferyczne Trzy nowe próbki (szyby lub próbki materiału) wystawia się na działanie promieniowania źródła mającego roz­ kład widmowy energii podobny do rozkładu widmowego energii ciała czarnego w  temperaturze 5 500  K  – 6 000 K.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.