Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 24

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/31

DODATEK 1 KOLEJNOŚĆ BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH A. Badania tworzyw sztucznych (szyb lub próbek materiału dostarczonych zgodnie z pkt 2.2.4 niniejszego regulaminu).

Szyby lub próbki materiału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szyby 10 11 12 13

Próbki Badania

1.1. Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2) 1.1.1. Zmiana temperatury (pkt 2.1.1) 1.1.2. Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2) 1.2.1. Pomiary stopnia przepuszczania światła 1.2.2. Pomiary rozpraszania 1.3. Czynniki atmosferyczne (punkt 2.2.1) 1.3.1. Pomiary stopnia przepuszczania światła 1.4. Czynniki chemiczne (pkt 2.2.2) 1.4.1. Pomiary rozpraszania 1.5. Detergenty (pkt 2.3.1) 1.6. Węglowodory (pkt 2.3.2) 1.6.1. Pomiary stopnia przepuszczania światła 1.7. Niszczenie (pkt 2.4.1) 1.7.1. Pomiary stopnia przepuszczania światła 1.7.2. Pomiary rozpraszania 1.8. Przyczepność (pkt 2.5) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


x x x

x x x

x x x

x

B. Badania kompletnych lamp (dostarczonych zgodnie z pkt 2.2.3 niniejszego regulaminu).

Kompletna lampa Numer próbki 1 2

Badania

2.1. Niszczenie (pkt 2.6.1.1) 2.2. Badania fotometryczne (pkt 2.6.1.2) 2.3. Przyczepność (pkt 2.6.2)

x x x

L 177/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DODATEK 2 Metoda pomiaru rozpraszania i  przepuszczania światła 1.  URZĄDZENIA (zob. rysunek)

= 17,4 ×10 rd jest ograniczony przysłoną DT z otworem 2 6 mm, naprzeciwko której umieszczone jest stanowisko z próbką.

Promień światła kolimatora K o dywergencji połowicznej Achromatyczna soczewka skupiająca L2 o skorygowanej aberracji sferycznej łączy przesłonę DT z odbiornikiem R. Śred­ nica soczewki L2 musi być taka, by nie przysłaniała światła rozproszonego przez próbkę w stożku o połowie kąta wierz­ β chołkowego = 14°. 2 Pierścieniowa przysłona DD o kątach ki L2.

β

–4

α0 2

= 1° i

αmaks 2

= 12° jest umieszczona w płaszczyźnie ogniskowej obrazu soczew­

Nieprzezroczysta środkowa część przesłony jest niezbędna do eliminowania światła padającego bezpośrednio ze źród­ ła. Musi być możliwe usunięcie środkowej części przesłony z drogi wiązki świetlnej i ponowne jej umieszczenie dokład­ nie w położeniu pierwotnym. Odcinek L2 DT oraz długość ogniskowej F2  (1) soczewki L2 muszą być wybrane w taki sposób, aby obraz DT w całości pokrywał odbiornik R. Jeżeli wartość początkową padającego strumienia przyjąć za 1 000 jednostek, bezwzględna dokładność każdego odczy­ tu musi być większa od jednostki. 2.  POMIARY Należy dokonać następujących odczytów

Odczyt Z próbką Ze środkową częścią DD Reprezentowana wielkość

T1 T2 T3 T4 T5

nie tak (przed badaniem) tak (po badaniu) tak (przed badaniem) tak (po badaniu)

nie nie nie tak tak

Padający strumień w odczycie początkowym Strumień przepuszczany przez nowy materiał w polu o temp. 24 °C Strumień przepuszczany przez badany materiał w po­ lu o temp. 24 °C Strumień rozpraszany przez nowy materiał Strumień rozpraszany przez badany materiał

(1) Dla L2 zaleca się zastosowanie odległości ogniskowej wynoszącej około 80 mm.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/33

DODATEK 3 METODA BADANIA Z  NATRYSKIWANIEM 1.  URZĄDZENIA BADAWCZE

1.1.  Pistolet natryskowy Zastosowany pistolet natryskowy musi być wyposażony w dyszę o średnicy 1,3 mm pozwalającą na przepływ cieczy z natężeniem 0,24 ± 0,02 l/minutę przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6,0 barów – 0, + 0,5 bara. W tych warunkach należy uzyskać strumień o średnicy 170 mm ± 50 mm skierowany na powierzchnię narażoną na niszczenie znajdującą się w odległości 380 mm ± 10 mm od dyszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.