Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 24

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

lub jeżeli

1.2.2.1. dla światła mijania, wartości określone w niniejszym regulaminie są spełnione w HV (z tolerancją 0,2 luksa) oraz w odniesionym do tego ustawienia co najmniej jednym punkcie każdego pola ograniczonego na ekranie pomia­ rowym (w odległości  25  m) okręgiem o  promieniu 15 cm wokół punktów B  50  L  (lub  R) (z tolerancją 0,1 lx), 75  R  (lub  L), 25  R, 25  L, oraz w  całym polu strefy IV, która znajduje się nie więcej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.2.2.2. oraz jeżeli, dla światła drogowego, HV znajduje się w obrębie izoluksy 0,75 Emax, przy czym tolerancja + 20 % dla maksymalnych wartości i – 20 % dla minimalnych wartości jest zachowana dla wartości fotometrycznych w do­ wolnym punkcie pomiarowym określonym w pkt 6.6 niniejszego regulaminu. Nie bierze się pod uwagę wartości referencyjnej. 1.2.3. Jeżeli wyniki opisanego wyżej badania nie spełniają wymagań, ustawienie osiowe światła głównego można zmie­ nić, pod warunkiem że oś wiązki światła nie zostanie przemieszczona w bok o więcej niż 1° w prawo lub w lewo. Jeżeli wyniki opisanych powyżej badań nie spełniają wymagań, badania światła głównego powtarza się używając innej żarówki wzorcowej. Świateł głównych z widocznymi wadami nie bierze się pod uwagę. Nie bierze się pod uwagę wartości referencyjnej. Współrzędne chromatyczności muszą być zachowane. W odniesieniu do parametrów fotometrycznych światła głównego wysyłającego światło barwy żółtej selektywnej stosuje się wartości określone w niniejszym regulaminie pomnożone przez 0,84.


1.2.4.

1.2 5. 1.2.6. 1.3.

2. 

PIERWSZE POBRANIE PRÓBEK Przy pierwszym pobraniu próbek wybiera się losowo cztery światła główne. Pierwszą próbkę złożoną z dwu sztuk oznacza się literą A, a drugą próbkę złożoną z dwu sztuk oznacza się literą B.

L 177/36

2.1.  2.1.1.

PL Zgodności nie podważa się.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku nie podważa się zgodności świateł głównych produkowanych seryjnie, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości ich parametrów w niekorzystnym kierunku wynoszą:

2.1.1.1.  próbka A A1 A2 jedno światło główne jedno światło główne nie więcej niż oba światła główne ponad ale nie więcej niż należy przejść do próbki B 0 procent 20 procent 0 procent 20 procent

2.1.1.2.  próbka B B1 oba światła główne: 0 procent

2.1.2.

lub jeżeli dla próbki A spełnione są warunki określone w pkt 1.2.2.

2.2.  2.2.1.

Podważenie zgodności Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku podważa się zgodność świateł głównych produkowanych seryjnie i  żąda od producenta dostosowania produkcji w  taki spo­ sób, by spełniała wymagania, jeżeli odchylenia wartości zmierzonych parametrów świateł głównych wynoszą:

2.2.1.1.  próbka A A3 jedno światło główne nie więcej niż jedno światło główne ponad ale nie więcej niż 20 procent 20 procent 30 procent

2.2.1.2.  próbka B B2 W przypadku A2 jedno światło główne ponad ale nie więcej niż jedno światło główne nie więcej niż B3 W przypadku A2 jedno światło główne jedno światło główne ponad ale nie więcej niż 0 procent 20 procent 30 procent 0 procent 20 procent 20 procent

2.2.2.

lub jeżeli dla próbki A nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2.

2.3. 

Cofnięcie homologacji Zgodność podważa się i stosuje się pkt 10, jeżeli po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł głównych wynoszą:

10.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.