Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 24

2.3.1. 

PL próbka A A4 A5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/37

jedno światło główne nie więcej niż jedno światło główne ponad oba światła główne ponad

20 procent 30 procent 20 procent

2.3.2. 

próbka B B4 W przypadku A2 jedno światło główne nie więcej niż ale nie więcej niż jedno światło główne ponad B5 B6 W przypadku A2 oba światła główne ponad W przypadku A2 jedno światło główne jedno światło główne ponad 0 procent 30 procent 20 procent 0 procent 20 procent 20 procent


2.3.3.

lub jeżeli dla próbek A i B nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2.

3. 

PONOWNE POBRANIE PRÓBEK

W przypadku A3, B2 i B3 w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia wymagane jest ponowne pobranie próbek, w którym spośród egzemplarzy wyprodukowanych po dostosowaniu pobiera się trzecią próbkę C złożo­ ną z dwóch świateł głównych oraz czwartą próbkę D złożoną z dwóch świateł głównych..

3.1. 

Zgodności nie podważa się.

3.1.1.

Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku nie podważa się zgodności świateł głównych produkowanych seryjnie, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł głównych wynoszą:

3.1.1.1.  próbka C C1 C2 jedno światło główne jedno światło główne nie więcej niż oba światła główne ponad ale nie więcej niż należy przejść do próbki D 0 procent 20 procent 0 procent 20 procent

3.1.1.2.  próbka D D1 w przypadku C2 oba światła główne: 0 procent

3.1. 2.

lub jeżeli warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki C są spełnione.

L 177/38

3.2.  3.2.1.

PL Podważenie zgodności

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku podważa się zgodność świateł głównych produkowanych seryjnie i  żąda od producenta dostosowania produkcji w  taki spo­ sób, by spełniała wymagania, jeżeli odchylenia wartości zmierzonych parametrów świateł głównych wynoszą:

3.2.1.1.  próbka D D2 w przypadku C2 jedno światło główne ponad ale nie więcej niż jedno światło główne nie więcej niż 0 procent 20 procent 20 procent

3.2.1.2. lub jeżeli dla próbki C nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2:

3.3. 

Cofnięcie homologacji Zgodność podważa się i stosuje pkt 10, jeżeli po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na ry­ sunku 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł głównych wynoszą:

3.3.1. 

próbka C C3 C4 jedno światło główne nie więcej niż jedno światło główne ponad oba światła główne ponad 20 procent 20 procent 20 procent

3.3.2. 

próbka D D3 w przypadku C2 jedno światło główne 0 lub więcej niż jedno światło główne ponad 0 procent 20 procent

3.3.3.

lub jeżeli dla próbek C i D nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2.

4. 

ZMIANA POŁOŻENIA PIONOWEGO GRANICY ŚWIATŁA I CIENIA W odniesieniu do weryfikacji zmian pionowego położenia granicy światła i cienia pod wpływem ciepła stosuje się następującą procedurę: jedno ze świateł głównych z próbki A, po pobraniu próbek zgodnie z rys. 1 w niniejszym załączniku, poddaje się badaniom zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.1 załącznika 4, po poddaniu go trzykrotnie cyklowi opisanemu w pkt 2.2.2 załącznika 4. Światło główne spełnia kryteria dopuszczalności, jeżeli Δ r nie przekracza 1,5 mrad. Jeżeli wartość ta jest wyższa od 1,5 mrad, ale nie przekracza 2,0 mrad, badaniu zostaje poddane drugie światło główne próbki A. Średnia odnotowanych wartości bezwzględnych dla obydwu próbek nie może być wyższa niż 1,5 mrad. Jeżeli jednak próbka A nie zachowuje powyższej wartości 1,5 mrad, tej samej procedurze poddaje się dwa światła główne z próbki B, przy czym wartość Δ r dla każdego z nich nie może być większa niż 1,5 mrad.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 1

L 177/39

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.