Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 24

załącznik  6 do ni­ niejszego regulaminu); położenie ekranu odpowiadało położeniu określonemu w załączniku 6 (8). Przy takim ustawieniu światło główne musi spełniać wymagania określone w poniższych pkt 6.3 i 6.5, o ile ma ono wytwarzać światło mijania i światło drogowe. Jeśli ma ono wytwarzać głównie światło mijania, musi ono spełniać jedynie wymagania pkt 6.3 (9). Jeśli ustawione w ten sposób światło główne nie spełnia wymagań wymienionych w pkt 6.3 i 6.5, można zmienić jego ustawienie pod warunkiem, że oś wiązki lub punkt przecięcia HV określony w załączniku 6 do niniejszego regulaminu nie są bocznie przesunięte o więcej niż 1° (= 44 cm) w  lewo lub w  prawo (10). Aby ułatwić ustawianie przy pomocy granicy światła i  cienia, światło główne może być częściowo zasłonięte w celu zaostrzenia granicy światła i cienia. Jeśli światło główne służy wyłącznie jako światło drogowe, musi być ustawione w taki sposób, aby obszar maksymalnego oświetlenia był skupiony w punkcie przecięcia się linii hh i vv. Takie świa­ tło główne musi spełniać tylko wymagania określone w pkt 6.5.


6.2.2.

6.2.3.

6.3.

Oświetlenie wytwarzane na ekranie przez światło mijania spełnia następujące wymagania: (11)

Punkt na ekranie pomiarowym Światła główne dla ruchu prawostronnego Światła główne dla ruchu lewostronnego Wymagane oświetlenie w luksach

Punkt R 50 L Punkt 75 R Punkt 50 R Punkt 25 L Punkt 25 R

Punkt H 50 R Punkt 75 L Punkt 50 L Punkt 25 R Punkt 25 L

≤ 0–4 ≥6 ≥6 ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≤ 0,7 ≥2 ≤ 20

Dowolny punkt w strefie III Dowolny punkt w strefie IV Dowolny punkt w strefie I

W przypadku gdy strumień żarówki wzorcowej używanej do pomiaru jest inny niż 450 lume­ nów, pomiary muszą zostać skorygowane proporcjonalnie do wartości strumieni. Nie mogą wy­ stępować odchylenia boczne utrudniające dobrą widoczność w żadnej ze stref I, II, III i IV.

(7) Ekran służący do regulacji musi być na tyle szeroki, aby umożliwiał zbadanie granicy światła i cienia w przedziale co najmniej 5° od linii vv. (8) Jeżeli w  przypadku światła głównego zaprojektowanego tak, by spełniało wymagania niniejszego regulaminu tylko w  odniesieniu do wiązki światła mijania, oś ogniskowa różni się znacząco od głównego kierunku wiązki, należy do­ konać regulacji bocznej w sposób, który najlepiej spełnia wymagania dotyczące oświetlenia w punktach 75 i 50. (9) Światło główne wytwarzające światło mijania może zawierać w sobie światło drogowe, co do którego nie opracowano specyfikacji ogólnych. (10) Graniczna wartość przesunięcia o 1° w prawo lub w lewo nie jest niezgodna z przesunięciem pionowym. To ostatnie jest ograniczone tylko przez wymagania określone w pkt 6.5. (11) Zob. załącznik  2 dotyczący świateł głównych specjalnych przeznaczonych do ciągników rolniczych lub leśnych i  do innych pojazdów o ograniczonej prędkości.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/9

Światła główne przystosowane do spełniania wymagań ruchu zarówno prawostronnego, jak i lewostronnego, spełniają w obu ustawieniach zespołu optycznego lub żarówki określone powy­ żej wymagania dla odpowiedniego systemu ruchu. 6.4. Wartości oświetlenia w strefach „A” i „B” przedstawione na rysunku P1C w załączniku 6 spraw­ dza się poprzez pomiar wartości fotometrycznych w pkt 1–8 na tym rysunku; wartości te muszą zawierać się w następujących granicach: 1 + 2 + 3 ≥ 0,3 luksa oraz 4 + 5 + 6 ≥ 0,6 luksa oraz 0,7 luksa ≥ 7 ≥ 0,1 luksa oraz 0,7 luksa ≥ 8 ≥ 0,2 luksa. Te nowe wartości nie są wymagane w przypadku świateł głównych homologowanych przed datą rozpoczęcia stosowania suplementu 3 do serii poprawek 01 do niniejszego regulaminu (2 grud­ nia 1992 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.