Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 24

) ani w przypadku rozszerzeń takich homologacji. 6.5. W przypadku świateł głównych z regulowanym odbłyśnikiem wymagania pkt 6.2–6.4 stosuje się do każdego położenia zamontowania wskazanego zgodnie z pkt 2.1. W celu sprawdzenia stosuje się następującą procedurę: każde zastosowane położenie realizuje się na goniometrze względem linii łączącej środek źródła światła i punkt HV na oświetlanym ekranie badawczym. Regulowany odbłyśnik przemieszcza się następnie do takiego położenia, aby rozkład światła na ekranie odpowiadał docelowym ustawie­ niom przedstawionym w pkt 6.1, 6.2 lub 6.4; przy odbłyśniku ustawionym początkowo zgodnie z pkt 6.5.1 światło główne musi spełniać sto­ sowne wymagania fotometryczne przedstawione w pkt 6.2, 6,3 i 6.4; wykonuje się dodatkowe badania po przemieszczeniu odbłyśnika pionowo o ± 2° lub co najmniej do położenia maksymalnego, jeżeli jest ono mniejsze niż 2°, z jego początkowego położenia przy pomocy urządzenia do regulacji świateł głównych. Po ponownym ustawieniu światła głównego jako całości (na przykład za pomocą goniometru) w  odpowiednim przeciwnym kierunku stru­ mień świetlny sprawdza się w następujących kierunkach, przy czym musi się on zawierać w wy­ maganych granicach: światło mijania: punkty HV i  75R (odpowiednio 75L); światło drogowe: punkt HV (wartość procentowa Emax); jeżeli wnioskujący wskazał więcej niż jedną pozycję zamontowania, procedurę przewidzianą w pkt 6.5.1–6.5.3 należy powtórzyć dla każdej z pozostałych pozycji; jeżeli wnioskujący nie podał żadnych specjalnych pozycji zamontowania, światło główne ustawia się do pomiarów określonych w  pkt 6.2–6.4, przy czym urządzenie do regulacji świateł głów­ nych musi znajdować się w  średnim położeniu. Wykonuje się dodatkowe badania zgodnie z pkt 6.5.3 z odbłyśnikiem przemieszczonym w jego krańcowe położenia (zamiast ± 2°) za po­ mocą urządzenia do regulacji świateł głównych. Pomiary natężenia oświetlenia ekranu przez światła drogowe są dokonywane przy takim samym ustawieniu światła głównego, jak w  przypadku pomiarów według powyższego pkt 6.3 lub, w przypadku światła głównego służącego jedynie jako światło drogowe, zgodnie z ostatnim aka­ pitem pkt 6.2.3. Gdy do uzyskania wiązki głównej wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło światła, w  celu określenia wartości największego natężenia światła (Emax) wykorzystywane są wszystkie połączone funkcje. Natężenie oświetlenia ekranu światłem drogowym musi spełniać następujące wymagania: Punkt HV przecięcia się linii hh i vv musi znajdować się wewnątrz obszaru maksymalnego natę­ żenia oświetlenia ograniczonego izoluksą 90 %. Ta maksymalna wartość nie może być mniejsza niż 32 luksy.


6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.6.

L 177/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Począwszy od punktu przecięcia HV, w linii poziomej na prawo i lewo, natężenie oświetlenia jest nie mniejsze niż 16 luksów do odległości 1,125 m  oraz nie mniejsze niż 4 luksy do odległości 2,25 m. Jeśli strumień żarówki wzorcowej stosowanej do pomiarów jest inny niż 700 lumenów, tak zmierzone wartości należy skorygować proporcjonalnie do wartości strumienia. 6.7. Wartości natężenia oświetlenia ekranu wymienione w powyższych pkt 6.3 i 6.5 są mierzone za pomocą komórki fotoelektrycznej, której obszar światłoczuły zawiera się w  kwadracie o  boku 65 mm.

OCENA UCIĄŻLIWOŚCI

7. 

Ocenia się uciążliwość powodowaną przez światło mijania wytwarzane przez światło główne (12). 8. 

ŚWIATŁO GŁÓWNE WZORCOWE

Światło główne uważane jest za wzorcowe, jeżeli: 8.1. 8.2. 8.3. spełnia powyższe wymagania dotyczące homologacji, ma skuteczną średnicę wynoszącą przynajmniej 160 mm, zapewnia, przy użyciu żarówki wzorcowej w różnych punktach i na różnych obszarach określo­ nych w powyższym pkt 6.3, natężenie oświetlenia równe: nie więcej niż 90 % maksymalnych wartości granicznych; nie mniej niż 120 % minimalnych wartości granicznych zalecanych w tabeli w pkt 6.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.