Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 18

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 18

Strona 18 z 26

1.1.1.2. 

Napięcie probiercze Napięcie należy ustawić w taki sposób, aby pobór mocy wynosił 90 % maksymalnej mocy w watach określonej w regulaminie dla żarówek (regulamin nr 37). Pobór mocy musi być zgodny z  odpowiednią wartością dla ża­ rówki o napięciu znamionowym 12 V, poza przypadkami, kiedy wnioskujący o homologację określi, że światło główne może pracować pod innym napięciem. W  takim przypadku badanie prowadzi się z  użyciem żarówki o największej dopuszczalnej mocy.


(1) Gdy badane światło główne jest zespolone lub wzajemnie sprzężone ze światłami sygnalizacyjnymi, to muszą one być włączone przez czas trwania badania. W przypadku światła kierunkowskazu musi ono być włączone w trybie migania z mniej więcej równymi czasami włączenia i wyłączenia. (2) Za normalny przypadek jednoczesnego używania żarników nie uznaje się sytuacji, gdy podczas wysyłania krótkich sygnałów ostrzegaw­ czych za pomocą świateł głównych włączone są jednocześnie co najmniej dwa żarniki.

10.7.2010

1.1.2. 

PL Wyniki badania Oględziny

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/97

1.1.2.1. 

Po osiągnięciu przez światło główne temperatury otoczenia szybę światła i szybę zewnętrzną, o ile występuje, należy wytrzeć czystą, wilgotną ściereczką bawełnianą. Następnie szybę poddaje się oględzinom, które nie mogą wykazać zniekształcenia, odkształcenia, pęknięcia ani przebarwienia szyby światła głównego ani szyby zewnętrz­ nej, o ile występuje. 1.1.2.2.  Badanie fotometryczne W celu stwierdzenia zgodności z  wymaganiami niniejszego regulaminu wartości fotometryczne sprawdza się w następujących punktach: Światło mijania: 50 R – B 50 L – HV dla świateł głównych przeznaczonych do ruchu prawostronnego, 50 L – B 50 R – HV dla świateł głównych przeznaczonych do ruchu lewostronnego. Światło drogowe: Punkt Emax Z uwagi na możliwość odkształcenia podstawy światła głównego pod wpływem ciepła można ponownie wyre­ gulować ustawienie światła (zmiana położenia granicy światła i  cienia opisana jest w  pkt 2 niniejszego załącznika). Dopuszczalne jest odchylenie wielkości 10 % między parametrami fotometrycznymi a wartościami mierzonymi przed przeprowadzeniem badania, wliczając tolerancje procedury pomiaru fotometrycznego.

1.2. 

Zabrudzone światło główne Po wykonaniu badania zgodnie z pkt 1.1 powyżej światło główne przygotowuje się zgodnie z pkt 1.2.1 i włącza na jedną godzinę zgodnie z pkt 1.1.1, a następnie sprawdza zgodnie z pkt 1.1.2.

1.2.1.  1.2.1.1. 

Przygotowanie światła głównego Mieszanina do badania

1.2.1.1.1. Dla światła głównego z szybą zewnętrzną ze szkła: mieszanina wody i czynnika zanieczyszczającego nakładana na światło główne składa się z: 9 części wagowych piasku kwarcowego o wielkości ziaren 0-100 µm, 1 części wagowej pyłu węgla roślinnego (drewna bukowego) o wielkości cząstek 0-100 µm, 0,2 części wagowych NaCMC (3) oraz odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ 1 mS/m. Mieszanina nie może być starsza niż 14 dni. 1.2.1.1.2. Dla światła głównego z szybą zewnętrzną z tworzywa sztucznego: mieszanina wody i czynnika zanieczyszczającego nakładana na światło główne składa się z: 9 części wagowych piasku kwarcowego o wielkości ziaren 0-100 µm,

(3) NaCMC to sól sodowa karboksymetylocelulozy, nazywanej zwyczajowo „CMC”. NaCMC użyta w  mieszaninie zanieczyszczającej musi mieć stopień podstawienia (DS) wynoszący 0,6–0,7 i lepkość 200–300 cP dla 2-procentowego roztworu w temperaturze 20 °C.

L 177/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1 części wagowej pyłu węgla roślinnego (drewna bukowego) o wielkości cząstek 0-100 µm, 0,2 części wagowych NaCMC (4) 13 części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ 1 mS/m oraz 2 ± 1 części wagowej środka powierzchniowo czynnego (5) Mieszanina nie może być starsza niż 14 dni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.