Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 22

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 22

Strona 22 z 26

2.4.2. 

Wyniki Po wykonaniu tego badania mierzy się zmiany: przepuszczania: Δt =

T2–T3 T2 T5–T4 T2

i rozpraszania: Δd =

zgodnie z procedurą opisaną w dodatku 2 w miejscu określonym w pkt 2.2.4 powyżej. Wartości średnie dla tych wielkości z trzech próbek muszą spełniać następujące kryteria: Δ tm ≤ 0,100; Δ dm ≤ 0,050.

10.7.2010

2.5.  2.5.1. 

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/103

Badanie przyczepności powłok, jeśli występują Przygotowanie próbki Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm nacina się żyletką lub igłą siatkę złożoną z kwadratów o bo­ ku około 2 mm × 2 mm. Siła nacisku na żyletkę lub igłę musi być na tyle duża, aby przeciąć powłokę na całej jej grubości.


2.5.2. 

Opis badania Należy użyć taśmy klejącej o przyczepności 2 N/(cm szerokości) ± 20 % mierzonej w znormalizowanych warun­ kach opisanych w dodatku 4 do niniejszego załącznika. Taśmę tę, o minimalnej szerokości 25 mm, dociska się do powierzchni przygotowanej zgodnie z zaleceniami w pkt 2.5.1 na co najmniej 5 minut. Następnie koniec taśmy klejącej obciąża się w taki sposób, aby siła przyczepności do badanej powierzchni została zrównoważona siłą prostopadłą do tej powierzchni. W  tym momencie taśmę odrywa się ze stałą prędkością 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3. 

Wyniki Nie może być wyraźnego uszkodzenia powierzchni pokrytej siatką. Uszkodzenia w punktach przecięcia nacięć lub na krawędziach nacięć są dopuszczalne, pod warunkiem że uszkodzona powierzchnia nie przekracza 15 % po­ wierzchni siatki.

2.6.  2.6.1. 

Badania kompletnego światła głównego z szybą z tworzywa sztucznego Odporność na niszczenie mechaniczne powierzchni szyby

2.6.1.1.  Badania Szybę próbki świateł nr 1 poddaje się badaniu opisanemu w pkt 2.4.1 powyżej. 2.6.1.2.  Wyniki Po zakończeniu badania wyniki pomiarów fotometrycznych wykonanych dla światła głównego zgodnie z niniej­ szym regulaminem nie mogą być większe od wartości maksymalnych określonych dla punktów B 50 L i HV o wię­ cej niż 30 % i nie mogą być mniejsze od wartości minimalnych określonych dla punktu 75 R o więcej niż 10 % (w przypadku świateł głównych przeznaczonych do ruchu lewostronnego rozpatruje się punkty B 50 R, HV i 75 L). 2.6.2.  Badanie przyczepności powłok, jeśli występują Szybę próbki świateł nr 2 poddaje się badaniu opisanemu w pkt 2.5 powyżej.

3.  3.1. 3.1.1.

KONTROLA ZGODNOŚCI PRODUKCJI Światła z danej serii uznaje się za spełniające wymogi niniejszego regulaminu pod względem materiału szyby, jeżeli: po badaniu odporności na czynniki chemiczne oraz po badaniu odporności na detergenty i  węglowodory po­ wierzchnia zewnętrzna próbek nie wykazuje widocznych gołym okiem pęknięć, odprysków ani zniekształceń (z­ ob. pkt 2.2.2, 2.3.1 i 2.3.2); po badaniu opisanym w  pkt 2.6.1.1 wartości fotometryczne w  punktach pomiaru określonych w  pkt 2.6.1.2 mieszczą się w granicach wymaganych dla zgodności produkcji na mocy niniejszego regulaminu. Jeżeli wyniki badań są niezgodne z  wymogami, badania powtarza się na innej wybranej losowo próbce świateł głównych.

3.1.2. 3.2.

L 177/104

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DODATEK 1 KOLEJNOŚĆ BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH Badania tworzyw sztucznych (szyby lub próbki materiału dostarczone zgodnie z pkt 2.2.4 niniejszego regulaminu). Tabela A

Szyby lub próbki materiału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szyby 10 11 12 13

Próbka Badanie

1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.4.1. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.8.

Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2) Zmiana temperatury (pkt 2.1.1) Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2) Pomiar przepuszczania światła Pomiar rozproszenia światła Czynniki atmosferyczne (2.2.1) Pomiar przepuszczania światła Czynniki chemiczne (pkt 2.2.2) Pomiar rozproszenia światła Detergenty (pkt 2.2.1) Węglowodory (pkt 2.3.2) Pomiar przepuszczania światła Niszczenie (pkt 2.4.1) Pomiar przepuszczania światła Pomiar rozproszenia światła Przyczepność (pkt 2.5) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.