Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 24

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 24

Strona 24 z 26

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/107

DODATEK 4 BADANIE PRZYCZEPNOŚCI PRZY POMOCY TAŚMY KLEJĄCEJ 1.  CEL Metoda ta pozwala określić liniową siłę przyczepności taśmy klejącej do płytki szklanej w warunkach normalnych. 2.  ZASADA Pomiar siły potrzebnej do odklejenia taśmy klejącej z płytki szklanej pod kątem 90°. 3.  OKREŚLONE WARUNKI OTOCZENIA Temperatura otoczenia musi wynosić 23 °C ± 5 °C, a wilgotność względna (RH) 65 ± 15 %. 4.  ODCINKI TAŚMY DO BADANIA Przed badaniem rolkę próbną taśmy klejącej kondycjonuje się przez 24 godziny w określonych warunkach otoczenia (zob. pkt 3 powyżej). Bada się po pięć odcinków z każdej rolki, każdy o długości 400 mm. Odcinki te pobiera się z rolki po odrzuceniu pierw­ szych trzech warstw. 5.  PRZEBIEG BADANIA Badanie wykonuje się w warunkach otoczenia określonych w pkt 3. Pobrać pięć odcinków do badania, rozwijając taśmę zdecydowanie z prędkością około 300 mm/s, a następnie w ciągu 15 sekund nałożyć je w następujący sposób: Nakładać taśmę na płytkę szklaną stopniowo, pocierając lekko wzdłużnie palcem i nie wywierając nadmiernego naci­ sku, w taki sposób aby nie pozostawić pęcherzyków powietrza pomiędzy taśmą a płytką szklaną. Pozostawić zestaw w przepisanych warunkach otoczenia na 10 minut. Odkleić od płytki około 25 mm badanego odcinka w płaszczyźnie prostopadłej do osi odcinka. Unieruchomić płytkę i odwinąć wolny koniec taśmy pod kątem 90°. Siłę przykładać w taki sposób, aby linia oddzielania się taśmy od płytki była prostopadła do tej siły i prostopadła do płytki. Pociągać taśmę, odklejając ją z prędkością 300 mm/s ± 30 mm/s, i zapisać wartość wymaganej do tego siły. 6.  WYNIKI Pięć uzyskanych wartości należy uszeregować w kolejności i jako wynik pomiaru przyjąć wartość średnią. Wartość tę należy wyrazić w niutonach na centymetr szerokości taśmy.


L 177/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  7 MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK PRZEZ INSPEKTORA

1.  1.1.

PRZEPISY OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem mechanicznym i geometrycznym, zgod­ nie z  odpowiednimi wymogami niniejszego regulaminu, jeżeli różnice w  wartościach nie przekraczają nieunik­ nionych odchyłek produkcyjnych. W odniesieniu do charakterystyki fotometrycznej zgodności seryjnie produkowanych świateł głównych nie pod­ waża się, jeżeli w badaniu charakterystyki fotometrycznej dowolnego losowo wybranego światła głównego wypo­ sażonego w żarówkę wzorcową: zmierzone wartości nie różnią się na niekorzyść o więcej niż 20 % w stosunku do wartości określonych w niniej­ szym regulaminie. Dla wartości B 50 L (lub R) i strefy III maksymalne odchylenie może wynosić odpowiednio: B 50 L (lub R): Strefa III: 0,2 lx, co odpowiada 20 % 0,3 lx, co odpowiada 30 % 0,3 lx, co odpowiada 20 % 0,45 lx, co odpowiada 30 %

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

lub jeżeli:

1.2.2.1. w odniesieniu do światła mijania wymogi określone w niniejszym regulaminie są spełnione w punkcie HV (z to­ lerancją + 0,2 lx) i, w odniesieniu do takiego ustawienia, w co najmniej w jednym punkcie na każdej powierzchni ograniczonej na ekranie pomiarowym (w odległości 25 m) okręgiem o  promieniu 15 cm wokół punktów B 50 L (lub R) (1) (z tolerancją + 0,1 lx), 75 R (lub L), 50 V, 25 R, 25 L oraz na całej powierzchni strefy IV leżącej   nie wyżej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.2.2.2. i jeżeli, w odniesieniu do świateł drogowych, przy punkcie HV położonym wewnątrz izoluksy 0,75 Emax, zmie­ rzone wartości fotometryczne w każdym punkcie pomiarowym określonym w pkt 6.3.2 niniejszego regulaminu są nie większe od wartości maksymalnych o więcej niż 20 % ani nie mniejsze od wartości minimalnych o więcej niż 20 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.