Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 25

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 25

Strona 25 z 26

Nie bierze się pod uwagę wartości referencyjnej. 1.2.3. Jeżeli wyniki opisanych powyżej badań są niezgodne z wymogami, można zmienić ustawienie światła głównego, pod warunkiem że oś wiązki nie ulegnie przemieszczeniu bocznemu o więcej niż 1° w prawo lub w lewo. Jeżeli wyniki opisanych powyżej badań nie spełniają wymagań, to badania na światłach głównych należy po­ wtórzyć z użyciem innej żarówki wzorcowej. Świateł głównych z widocznymi wadami nie bierze się pod uwagę. Wartości referencyjnej nie bierze się pod uwagę. Wymagana jest zgodność ze współrzędnymi chromatyczności dla świateł głównych wyposażonych w  żarówki o temperaturze barwowej zgodnej ze źródłem normalnym A. Wartości fotometryczne światła głównego wysyłającego światło barwy żółtej selektywnej przy użyciu bezbarwnej żarówki to wartości określone w niniejszym regulaminie po pomnożeniu przez 0,84.


1.2.4.

1.2.5. 1.2.6. 1.3.

2. 

PIERWSZE POBRANIE PRÓBEK Przy pierwszym pobraniu próbek wybiera się losowo cztery światła główne. Pierwszą próbkę złożoną z  dwóch sztuk oznacza się literą A, a drugą próbkę złożoną z dwóch sztuk oznacza się literą B.

(1) Litery w nawiasach odnoszą się do świateł głównych przeznaczonych do ruchu lewostronnego.

10.7.2010

2.1.  2.1.1.

PL Zgodności nie podważa się

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/109

W wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku zgodności seryjnie produkowanych świateł głównych nie podważa się, jeżeli niekorzystne odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł wynoszą:

2.1.1.1.  próbka A A1: A2: jedno światło główne 0 % jedno światło główne nie więcej niż 20 % obydwa światła główne więcej niż 0 % ale nie więcej niż 20 % przejść do próbki B 2.1.1.2.  próbka B B1: 2.1.2. obydwa światła główne 0 %

lub gdy spełnione są warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki A.

2.2.  2.2.1.

Podważenie zgodności W wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku zgodność seryjnie produkowanych świateł głównych podważa się i wymaga od producenta dostosowania produkcji do wymagań, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł wynoszą:

2.2.1.1.  próbka A A3: jedno światło główne nie więcej niż 20 % jedno światło główne więcej niż 20 % ale nie więcej niż 30 % 2.2.1.2.  próbka B B2: w przypadku A2 jedno światło główne więcej niż 0 % ale nie więcej niż 20 % jedno światło główne nie więcej niż 20 % B3: w przypadku A2 jedno światło główne 0 % jedno światło główne więcej niż 20 % ale nie więcej niż 30 % 2.2.2. lub gdy nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki A.

2.3. 

Cofnięcie homologacji Zgodność podważa się i stosuje się przepisy pkt 13, jeżeli w wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł głównych wynoszą:

2.3.1. 

próbka A A4: A5: jedno światło główne nie więcej niż 20 % jedno światło główne więcej niż 30 % obydwa światła główne więcej niż 20 %

L 177/110

2.3.2. 

PL próbka B B4: w przypadku A2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

jedno światło główne więcej niż 0 % ale nie więcej niż 20 % jedno światło główne więcej niż 20 % B5: B6: w przypadku A2 obydwa światła główne więcej niż 20 % w przypadku A2 jedno światło główne 0 % jedno światło główne więcej niż 30 % 2.3.3. lub gdy nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbek A i B.

3. 

PONOWNE POBRANIE PRÓBEK W przypadkach A3, B2 i B3 w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia wymagane jest ponowne pobra­ nie próbek, w ramach którego spośród egzemplarzy wyprodukowanych po dostosowaniu pobiera się trzecią prób­ kę C złożoną z dwóch świateł głównych oraz czwartą próbkę D złożoną również z dwóch świateł głównych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.