Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 7

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 7

Strona 7 z 26

OŚWIETLENIE

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.6. 5.7.

6.  6.1.  6.1.1.

Przepisy ogólne Światła główne muszą być wykonane w taki sposób, aby przy zastosowaniu właściwych żarówek H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11 zapewniały odpowiednie oświetlenie bez oślepiania przy włączonym świetle mijania oraz dobre oświetlenie przy włączonym świetle drogowym. Oświetlenie wytwarzane przez światło główne sprawdza się za pomocą pionowego ekranu usta­ wionego w  odległości 25 m  od światła głównego i  pod kątami prostymi do jego osi (zob. załącznik 4). Światła główne sprawdza się za pomocą żarówki wzorcowej działającej pod napięciem znamio­ nowym 12 V lub kilku takich żarówek, przy czym ewentualne filtry żółte selektywne (11) zastępu­ je się geometrycznie tożsamymi filtrami bezbarwnymi o  współczynniku przepuszczania wynoszącym co najmniej 80 %. Podczas badania światła głównego napięcie przyłożone do żarów­ ki należy wyregulować w taki sposób, aby otrzymać następujące właściwości: Żarówki H1 H2 H3 HB3 HB4 H7 H8 HIR1 HIR2 H9 H11 Przybliżona wartość napięcia zasilania (w V) do pomiaru 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Strumień świetlny (w lumenach) 1 150 1 300 1 100 1 300 825 1 100 600 1 840 1 355 1 500 1 000


6.1.2.

6.1.3.

Dane światło główne uznaje się za zadowalające, jeżeli wymogi fotometryczne są spełnione dla co najmniej jednej 12-woltowej żarówki wzorcowej, którą może być żarówka dostarczona wraz ze światłem.

(10) Przepisów tych nie stosuje się do przełącznika świateł. (11) Filtrami są wszystkie elementy, w tym szyba, które mają zmieniać barwę światła.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/79

6.1.4.

Wymiary określające położenie żarnika wewnątrz żarówki wzorcowej podano na odpowiedniej karcie danych technicznych w regulaminie nr 37.

6.1.5.

Bańka żarówki wzorcowej musi mieć taki kształt i właściwości optyczne, aby nie powodować od­ bicia ani załamania mającego negatywny wpływ na rozsył światła. Zgodność z  powyższym wy­ mogiem należy sprawdzić przez pomiar rozsyłu światła wytwarzanego przez światło główne wzorcowe wyposażone w żarówkę wzorcową.

6.2. 

Przepisy dotyczące świateł mijania

6.2.1.

Światło mijania musi zapewniać na tyle wyraźną granicę światła i cienia, aby umożliwić zadowa­ lające ustawienia światła za jej pomocą. Po stronie przeciwnej do strony określającej kierunek ru­ chu w systemie, do którego przeznaczone jest dane światło główne, granica światła i cienia musi mieć kształt poziomej linii prostej, natomiast po drugiej stronie granica ta nie może wykraczać ani poza linię łamaną HV H1 H4 utworzoną przez prostą HV H1 odchyloną od poziomu o  kąt 45° i prostą H1 H4 położoną 25 cm powyżej prostej hh, ani poza prostą HV H3 odchyloną od pozio­ mu o kąt 15° (zob. załącznik 4). Granica światła i cienia wykraczająca zarówno poza linię HV H2, jak i linię H2 H4 w wyniku połączenia obu powyższych możliwości jest niedopuszczalna.

6.2.2.

Światło główne musi być ustawione w taki sposób, że:

6.2.2.1.

dla świateł głównych przeznaczonych do ruchu prawostronnego granica światła i  cienia z  lewej strony ekranu (12) jest pozioma, a dla świateł głównych przeznaczonych do ruchu lewostronnego granica światła i cienia z prawej strony ekranu jest pozioma;

6.2.2.2.

ww. część pozioma granicy światła i cienia na ekranie leży 25 cm poniżej prostej poziomej hh (z­ ob. załącznik 4);

6.2.2.3.

punkt załamania granicy światła i cienia znajduje się na prostej vv (13).

6.2.3.

W przypadku wnioskowania o homologację światła głównego tylko w odniesieniu do światła mi­ jania (14) światło ustawione w sposób określony powyżej musi spełniać tylko wymagania określo­ ne w pkt 6.2.5–6.2.7 poniżej; natomiast światło główne ze światłem mijania i światłem drogowym musi spełniać wymagania określone w pkt 6.2.5–6.2.7 i w pkt 6.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.