Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 5

13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/7

ZAŁĄCZNIK II JEDNOLITY DOKUMENT Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „BASILICO GENOVESE” NR WE: IT-PDO-0105-0194-30.6.2009 ChOG ( ) ChNP ( X ) 1. Nazwa „Basilico Genovese” 2. Państwo członkowskie lub kraj trzeci Włochy 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1 Chroniona nazwa pochodzenia „Basilico Genovese” odnosi się do całej rośliny w stanie świeżym, otrzymywanej z materiału siewnego gatunku Ocimum Basilicum L. o ekotypach lub selekcji miejscowej. Roślina posiada następujące właściwości: — roślina o wysokości od średniej do bardzo wysokiej i o pokroju rozległym lub cylindrycznym, — gęstość liści zaliczana do klas pośrednich (średnioniska, średnia, średniowysoka), — kształt liścia eliptyczny, — skazy na brzegach oraz nacięcia na krawędziach nie występują/bardzo słabe lub słabe, — powierzchnia płytki liścia płaska lub wypukła, — całkowity brak aromatu mięty, — zapach intensywny, charakterystyczny. 3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych) — 3.4. Pasze (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) — 3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym Uprawa „Basilico Genovese” pod osłonami lub w gruncie musi odbywać się wyłącznie na wyznaczonym obszarze geograficznym produkcji. 3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd. W celu zachowania właściwości tego niezwykle wrażliwego i łatwo wysychającego produktu pakowanie „Basilico Genovese” musi odbywać się na obszaru produkcji. Bazylia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu w postaci świeżej musi być pakowana w pęczki, w których znajduje się od minimalnie dwóch do maksymalnie czterech par liści. Pęczek składa się z 3 do 10 roślin w całości, czyli z korzeniami. Opakowany jest indywidualnie w specjalny papier do środków spożywczych, oznakowany znakiem DOP. Pęczki o większych rozmiarach należą do kategorii „bukiet”, który tworzy taka sama liczba roślin zebranych w 10 małych pęczkach.


L 178/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

Bazylia przeznaczona do przetworzenia w zakładzie rzemieślniczym lub przemysłowym składa się z porcji całych roślin, posiadających najwyżej cztery pary liści. Opakowania powinny być wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami i oznakowane logo ChNP oraz pełnym znakiem towarowym przedsiębiorstwa. 3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania Opakowania przeznaczone dla oddzielnych pęczków lub ewentualnie torebki powinny być wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, oznakowane napisem „BASILICO GENOVESE D.O.P.” i wspólnotowym symbolem ChNP oraz pełnym znakiem towarowym przedsiębiorstwa i logo produktu opisanym poniżej. Znak towarowy przedsiębiorstwa musi mieć wymiary i umiejscowienie czyniące go dostatecznie widocznym w stosunku do wspólnotowego symbolu ChNP i logo produktu. Logo identyfikujące ChNP „Basilico Genovese” ma okrągły kształt tej samej wielkości co wspólnotowy symbol ChNP, wewnątrz którego znajduje się pełna nazwa „BASILICO GENOVESE”, a w środku akronim „D.O.P.”. Znajdują się na nim następujące trzy elementy charakteryzujące produkt: — słońce (koloru żółtego), symbol witalności, czynnik podstawowy i zasadniczy dla każdej uprawy, — Liguria (koloru niebieskiego), obszar produkcji, bogata, urodzajna i położona nad morzem, — bazylia (koloru zielonego), przypominająca naturalny charakter, autentyczność i jakość produktu objętego ChNP. Rysunek można również stosować w wersji monochromatycznej. Nazwę napisano pogrubioną czcionką Arial Black, tym samym niebieskim kolorem, który zastosowano do konturu Ligurii. W przypadku napisu „Basilico Genovese” przyjęto rozmiar czcionki 6 pkt, a w przypadku napisu „D.O.P.” 6,5 pkt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.