Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 5

Już w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku w Finale Ligure organizowano międzynarodowe targi i wystawy warzyw i owoców, a nowalijki szklarniowe z całego regionu, wśród nich bazylia, były najwyżej cenione. Jeżeli porówna się rośliny bazylii pochodzącej z Ligurii z bazylią o innym pochodzeniu, okazuje się, że zawartość olejku eterycznego bazylii w bazylii liguryjskiej jest zdecydowanie inna niż w bazylii pochodzącej z innych regionów: zawartość ta wzrasta w sposób statystycznie znaczący, gdy przechodzi się od bazylii uprawianej w pełnym cyklu w Ligurii do bazylii uprawianej w innych regionach Włoch. Sam skład olejków eterycznych jest różny, podobnie jak proporcje wchodzących w jego skład substancji, przez co uzyskuje się zupełnie odmienne aromaty. Z łatwością można odróżnić bazylię uprawianą w pełnym cyklu w Ligurii od bazylii pochodzącej z innego środo­ wiska. Jeżeli uwzględnimy substancje zawarte w większych ilościach lub których obecność, nawet w niewielkich ilościach, może mieć wpływ na końcowy aromat liścia bazylii, to także w tym przypadku można wyraźnie odróżnić bazylię uprawianą w Ligurii od bazylii innego pochodzenia. Specyfiki i jakości aromatu „Basilico Genovese” nie da się oddzielić od jej liguryjskiego obszaru produkcji. Bazylię uprawianą w Piemoncie bądź innych regionach graniczących z Ligurią cechuje aromat mięty, z kolei bazylia uprawiana na obszarach leżących dalej na południe jest zdecydowanie mniej delikatna.


L 178/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

Natomiast „Basilico Genovese” jest delikatną uprawą wyróżniającą się natychmiast intensywnym i utrzymującym się zapachem, całkowitym brakiem posmaku mięty oraz bladą barwą liści, która występuje również na kolejnych etapach przetwarzania produktu. Te właściwości są typowe i stałe dla wszystkich upraw w obszarze produkcji wyznaczonym w specyfikacji. 5.3. Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG) Bazylia to jedna z najbardziej reprezentatywnych i typowych upraw Ligurii, będąca symbolem dawnej, dobrej kuchni i wynikiem niepowtarzalnego połączenia elementów terytorium, środowiska i kultury. Jej wielowiekowa uprawa cieszy się w ostatnich latach bezprecedensową popularnością, zarówno ze względu na to, że konsument włoski (i nie tylko włoski) coraz bardziej docenia wszystkie aromaty przyczyniające się do wzboga­ cenia smaku kuchni, jak i na fakt, że „Basilico Genovese” odzwierciedla jakość, prostotę i typowy charakter ziemi i jej kultury. Produkcja ograniczała się początkowo do obszaru geograficznego Genui. Z uwagi na warunki rynkowe coraz bardziej sprzyjające konsumpcji na szeroką skalę bazylii przeznaczonej do przygotowywania licznych przepisów i słynnego pesto obszar produkcji poszerzył się i zajął również całą linię brzegową Ligurii. Obszar produkcji rozciągnął się od Genovesato zarówno na wschód, jak i na zachód, czyniąc z terytorium Ligurii idealny obszar do otrzymywania bardzo charakterystycznego produktu. Cały region Ligurii przeznaczony jest pod uprawę bazylii z uwagi na warunki środowiskowe, kulturowe i ludzkie, które nadają produktowi świeżemu i przetworzonemu znany i uznawany na całym świecie unikalny charakter. Bazylia jest bowiem gatunkiem, na który silny wpływ wywiera otoczenie uprawy. Stanowi to wyjaśnienie faktu, że bazylia uprawiana w Ligurii wyróżnia się jednorodną jakością w zależności od otoczenia uprawy (szklarnia lub grunt), technik uprawy i przetwarzania na koniec cyklu produkcji. Połączenie warunków glebowych, promieniowania słonecznego i szczególnie łagodnego klimatu regionu, na który wpływa przede wszystkim bryza morska, stanowi o wyjątkowym charakterze tego obszaru produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.