Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 1

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

 

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2010/20/UE)

L 18/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

DOCHODY


Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 19 750 000 19 750 000 128 000 128 000 19 878 000 19 878 000

5

INNE DOCHODY Tytuł 5 — Ogółem 0 0

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 310 000 310 000 – 24 000 – 24 000 286 000 286 000

OGÓŁEM

20 060 000

104 000

20 164 000

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/3

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Tytuł 1 — Ogółem 10 455 000 450 000 125 000 11 030 000 – 323 000 – 40 000 44 000 – 319 000 10 132 000 410 000 169 000 10 711 000

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE CZYNSZ MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE Tytuł 2 — Ogółem 727 500 25 000 613 000 29 500 105 000 1 500 000 – 126 500 – 1 000 – 3 000 1 500 2 000 – 127 000 601 000 24 000 610 000 31 000 107 000 1 373 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 7 530 000 7 530 000 550 000 550 000 8 080 000 8 080 000

OGÓŁEM

20 060 000

104 000

20 164 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 21 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 19 z 201022.1.2010

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 15 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L18 - 11 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 9 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 5 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.