Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 10

Strona 10 z 21

Liczba 30 wskazuje, że maksymalna światłość wiązki światła drogowego wynosi od 86 250 do 101 250 kandeli. Uwaga: Numer homologacji i symbole dodatkowe muszą być umieszczone w pobliżu okręgu, powyżej lub poniżej litery „E” lub po prawej albo lewej stronie tej litery. Cyfry numeru homologacji muszą znajdować się po tej samej stronie litery „E” i być skierowane w tę samą stronę. Należy unikać stosowania rzymskich cyfr w oznaczeniu numeru homologacji, aby zapobiec pomyleniu z innymi oznaczeniami.


17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/29

Rysunek 2

Powyższy znak homologacji umieszczony na zespole optycznym HSB wskazuje, że zespół spełnia wymogi niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02, zarówno dla światła mijania, jak i dla światła drogowego, i jest przeznaczony tylko do ruchu lewostronnego. Rysunek 3a

Powyższy znak homologacji umieszczony na zespole optycznym HSB wskazuje, że zespół spełnia wymogi niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02 tylko dla światła mijania i jest przeznaczony tylko do ruchu prawostronnego.

L 185/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Rysunek 3b

Rysunek 4

Rysunek 5

Powyższe znaki homologacji umieszczone na zespołach optycznych HSB posiadających szybę z tworzywa sztucznego wskazują, że zespoły te spełniają wymogi niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02: jedynie w odniesieniu do światła mijania i że są przezna­ czone wyłącznie do ruchu lewostronnego. jedynie w odniesieniu do światła drogowego. Liczba 30 wskazuje, że maksymalna światłość wiązki światła drogowego wynosi od 82 500 do 101 250 kandeli.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/31

Rysunek 6

Rysunek 7

Oznaczenie zespołu HSB spełniającego wymogi regulaminu nr 31: w odniesieniu zarówno do światła mijania, jak i światła drogowego, i przeznaczonego wyłącznie do ruchu prawostronnego. jedynie w odniesieniu do światła mijania i przeznaczonego wyłącznie do ruchu prawostronnego.

Włókno żarowe światła mijania nie może się włączać jednocześnie z włóknem żarowym światła drogowego lub innym światłem wzajemnie sprzężonym.

Rysunek 8 Uproszczone oznakowanie dla świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych (Pionowe i poziome linie odzwierciedlają kształt urządzenia świetlnego. Oznaczenia te nie są częścią znaku homologacji).

WZÓR A

L 185/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

WZÓR B

WZÓR C

WZÓR D

Uwaga: Cztery przykłady przedstawione powyżej odpowiadają urządzeniu oświetlającemu noszącemu znak homologacji obejmujący: przednie światło pozycyjne homologowane zgodnie z serią zmian 01 do regulaminu nr 7; zespół optyczny HSB ze światłem mijania przeznaczonym zarówno dla ruchu lewostronnego, jak i prawostronnego oraz światłem drogowym o maksymalnej światłości pomiędzy 86 250 a 101 250 kandeli (wskazane liczbą 30), homologo­ wany zgodnie z serią zmian 02 do regulaminu nr 31 i wyposażony w szybę z tworzywa sztucznego; przednie światło przeciwmgłowe homologowane zgodnie z serią zmian 02 do regulaminu nr 19 wyposażone w szybę z tworzywa sztucznego; przednie światło kierunkowskazu kategorii 1a homologowane zgodnie z serią zmian 02 do regulaminu nr 6.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/33

Rysunek 9 Światło wzajemnie sprzężone z zespołem HSB Przykład 1

Powyższy przykład odpowiada znakowi na szybie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do stosowania w różnych typach zespołów HSB, a mianowicie: w zespole HSB ze światłem mijania przeznaczonym do ruchu prawo- i lewostronnego i światłem drogowym, homolo­ gowanym w Niemczech (E1) zgodnie z wymogami regulaminu nr 5 zmienionego serią zmian 02, który jest wzajemnie sprzężony z przednim światłem pozycyjnym homologowanym zgodnie z 01 serią zmian do regulaminu nr 7; albo: w zespole HSB ze światłem mijania przeznaczonym do ruchu prawo- i lewostronnego i światłem drogowym o maksymalnej światłości zawartej pomiędzy 86 250 a 101 250 kandeli, homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie z wymogami regulaminu nr 31 zmienionego serią zmian 02, który jest wzajemnie sprzężony z tym samym przednim światłem pozycyjnym, o którym mowa powyżej; albo nawet: w obydwu wyżej wymienionych zespołach HSB homologowanych jako pojedyncze światło. Obudowa reflektora nosi tylko jeden właściwy numer homologacji, na przykład:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.