Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 13

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 13

Strona 13 z 21

L 185/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ZAŁĄCZNIK 6 Badania stabilności właściwości fotometrycznych reflektorów podczas pracy BADANIA KOMPLETNYCH REFLEKTORÓW Po zmierzeniu wartości fotometrycznych zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu w punkcie Emaks dla wiązki światła drogowego i w punktach HV, 50 R oraz B 50 L dla wiązki światła mijania (lub HV, 50 L oraz B 50 R dla reflektorów przeznaczonych do ruchu lewostronnego), próbkę kompletnego reflektora bada się pod względem stabilności właściwości fotometrycznych podczas pracy. Jako kompletny reflektor należy rozumieć samo kompletne urządzenie świetlne oraz wszelkie części obudowy i światła mogące mieć wpływ na odpro­ wadzanie ciepła. 1. BADANIE STABILNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNYCH Próbę należy przeprowadzać w suchym i bezwietrznym otoczeniu w temperaturze 23 °C ± 5 °C. Kompletny reflektor powinien być zamocowany w sposób zgodny z mocowaniem na pojeździe. 1.1. Reflektor czysty Reflektor włącza się na 12 godzin pracy, jak opisano w pkt 1.1.1, i sprawdza się, jak opisano w pkt 1.1.2. 1.1.1. Przebieg badania Reflektor włącza się na określony czas w następujący sposób: 1.1.1.1. a) w przypadku gdy ma zostać homologowana tylko jedna funkcja oświetlenia (światło drogowe albo światło mijania), odpowiednie włókna żarowe zapala się na określony czas (1); b) w przypadku światła mijania wzajemnie sprzężonego ze światłem drogowym (reflektor HSB z dwoma włóknami żarowymi): jeżeli wnioskodawca oświadcza, że reflektor ma być używany tylko z włączonym jednym włóknem żarowym (2), to badanie przeprowadza się zgodnie z tym warunkiem, włączając (1) kolejno każdą z określonych funkcji na połowę czasu określonego w pkt 1.1. We wszystkich pozostałych (1) (2) przypadkach reflektor poddaje się następującemu cyklowi, aż do osiąg­ nięcia określonego czasu: 15 minut – włączone światło mijania 5 minut – włączone wszystkie światła; c) w przypadku zgrupowanych funkcji oświetlenia wszystkie funkcje muszą być włączone jednocześnie w czasie podanym dla poszczególnych funkcji oświetlenia, a) biorąc również pod uwagę zastosowanie funkcji oświetlenia wzajemnie sprzężonych; b) zgodnie z zaleceniami producenta. 1.1.1.2. Napięcie podczas badania Napięcie reguluje się tak, aby dostarczało 90 % maksymalnej mocy w watach określonej w niniejszym regu­ laminie dla typów reflektorów HSB. 1.1.2. 1.1.2.1. Wyniki badania Kontrola wzrokowa Po zrównaniu temperatury reflektora z temperaturą otoczenia szybę reflektora oraz szybę zewnętrzną, jeśli występuje, należy wytrzeć czystą i wilgotną ściereczką bawełnianą. Następnie dokonuje się kontroli wzrokowej reflektora; nie może ona wykazać zniekształcenia, deformacji, pęknięcia ani przebarwienia szyby reflektora ani szyby zewnętrznej, o ile występuje.


(1) W przypadku gdy badany reflektor jest zespolony lub wzajemnie sprzężony ze światłami sygnalizacyjnymi, te ostatnie muszą pozostać włączone przez cały czas badania. W przypadku światła kierunkowskazu musi ono być włączone, w trybie migania, z mniej więcej równymi czasami włączenia i wyłączenia. 2) Gdy dwa włókna żarowe zostaną zapalone równocześnie podczas używania migotania reflektora, to nie jest to uważane za normalne ( jednoczesne używanie włókien żarowych.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/41

1.1.2.2.

Badanie fotometryczne Aby spełnić wymogi niniejszego regulaminu, właściwości fotometryczne są kontrolowane w następujących punktach: Światło mijania: 50 R - B 50 L - HV dla reflektorów przeznaczonych do ruchu prawostronnego 50 L - B 50 R - HV dla reflektorów przeznaczonych do ruchu lewostronnego Światło drogowe: Punkt Emaks Biorąc pod uwagę ewentualną deformację podstawy reflektora pod wpływem ciepła, konieczna może okazać się ponowna regulacja ustawienia (zmiana położenia granicy światła i cienia opisana jest w pkt 2 niniejszego załącznika). Dopuszczalne jest odchylenie wielkości 10 % między właściwościami fotometrycznymi a wartościami mierzonymi przed przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem tolerancji związanej z procedurą pomiaru fotometrycznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.