Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 15

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 15

Strona 15 z 21

2.2. 2.2.1.

Wyniki badania Wynik w miliradianach (mrad) uważa się za zadowalający wtedy, gdy wartość bezwzględna ΔrI = | r3 - r60 | zmierzona dla danego reflektora nie przekracza 1,0 mrad (Δ rI ≤≤ 1,0 mrad). Jeżeli jednak wartość ta jest wyższa niż 1,0 mrad, ale nie przekracza 1,5 mrad (1,0 mrad ΔrI ≤ 1,5 mrad), testowany jest drugi reflektor, zgodnie z pkt 2.1, po trzykrotnym poddaniu go opisanemu poniżej cyklowi, w celu ustabilizowania pozycji części mechanicznych reflektora na podstawie symulującej właściwy montaż w pojeździe: światło mijania włączone przez jedną godzinę (napięcie należy ustawić zgodnie z pkt 1.1.1.2). Światło wyłączone przez jedną godzinę. Typ reflektora uznaje się za akceptowalny, jeśli średnia wartość wartości bezwzględnych Δ rI zmierzona na pierwszej próbce Δ rII zmierzona na drugiej próbce nie przekracza 1,0 mrad.


2.2.2.

ðΔ rI þ Δ rII Þ ≤ 1,0 mrad 2

(1) Punkt 50 V znajduje się 375 mm poniżej HV na pionowej linii v-v na ekranie umieszczonym w odległości 25 m.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/43

ZAŁĄCZNIK 7 Wymogi dla świateł posiadających szyby z tworzywa sztucznego – badanie szyb lub próbek materiału oraz kompletnych świateł 1. 1.1. SPECYFIKACJE OGÓLNE Próbki dostarczone zgodnie z pkt 3.2.4 niniejszego regulaminu muszą spełniać wymogi wskazane w pkt 2.1 do 2.5 poniżej. Dwie z pięciu próbek kompletnych świateł dostarczone zgodnie z pkt. 3.2.3 niniejszego regulaminu i posiadające szyby z tworzywa sztucznego muszą spełniać, pod względem materiału szyby, specyfikacje wskazane w pkt 2.6 poniżej. Próbki szyb z tworzywa sztucznego lub próbki materiału, łącznie (w stosownych przypadkach) z odbłyśnikiem, do którego mają być zamontowane, poddaje się badaniom homologacyjnym w kolejności chronologicznej podanej w tabeli A przedstawionej w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Jednakże jeżeli producent świateł może udowodnić, że produkt przeszedł już badania określone w pkt od 2.1 do 2.5 poniżej lub równoważne badania zgodnie z innym regulaminem, to badania te nie muszą być powtarzane. Wykonane muszą być obowiązkowo jedynie badania określone w tabeli B zamieszczonej w dodatku 1. BADANIA Odporność na zmiany temperatury Badania Trzy nowe próbki (szyby) są poddawane pięciu cyklom zmiany temperatury i wilgotności (RH = wilgotność względna), w następującej kolejności: 3 godziny w 40 °C ± 2 °C i 85-95 % RH; 1 godzina w 23 °C ± 5 °C i 60-75 % RH; 15 godzin w -30 °C ± 2 °C; 1 godzina w 23 °C ± 5 °C i 60-75 % RH; 3 godziny w 80 °C ± 2 °C; 1 godzina w 23 °C ± 5 °C i 60-75 % RH. Przed przeprowadzeniem badania próbki są kondycjonowane przez co najmniej 4 godziny w temperaturze 23 ± 5 °C i wilgotności 60–75 % RH. Uwaga: Okresy jednogodzinne w temperaturze 23 °C ± 5 °C zawierają okresy przejścia między temperaturami, niezbędne dla uniknięcia efektu szoku termicznego. 2.1.2. Pomiary fotometryczne

1.2.

1.3.

1.4.

2. 2.1. 2.1.1.

2.1.2.1. Metoda Próbki są poddawane pomiarom fotometrycznym przed i po badaniu. Pomiary fotometryczne są przeprowadzane za pomocą światła wzorcowego w następujących punktach: B 50 L i 50 R dla wiązki światła mijania reflektora światła mijania lub reflektora światła mijania/drogowego (B 50 R i 50 L w przypadku reflektorów przeznaczonych do ruchu lewostronnego); Emaks dla wiązki światła drogowego reflektora światła drogowego lub reflektora światła mijania/drogowego. 2.1.2.2. Wyniki Odchylenia między wartościami fotometrycznymi mierzonymi przed i po badaniu każdej z próbek nie mogą być większe niż 10 %, z uwzględnieniem odchyleń związanych z procedurą pomiaru fotometrycznego.

L 185/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

2.2. 2.2.1.

Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne Odporność na czynniki atmosferyczne Trzy nowe próbki (szyby lub próbki materiału) wystawia się na działanie promieniowania źródła mającego rozkład widmowy energii podobny do rozkładu widmowego energii ciała czarnego w temperaturze od 5 500 K do 6 000 K.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.