Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 18

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 18

Strona 18 z 21

Szyby lub próbki materiału Badania próbek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szyby 10 11 12 13

1.1.

Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2)

x

x

x

1.1.1. Zmiana temperatury (pkt 2.1.1) 1.1.2. Ograniczone badania fotometryczne (pkt 2.1.2) 1.2.1. Pomiar przepuszczalności 1.2.2. Pomiar rozproszenia 1.3. Czynniki atmosferyczne (pkt 2.2.1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x

1.3.1. Pomiar przepuszczalności 1.4. Czynniki chemiczne (pkt 2.2.2)


1.4.1. Pomiar rozproszenia 1.5. 1.6. Detergenty (pkt 2.3.1) Węglowodory (pkt 2.3.2)

1.6.1. Pomiar przepuszczalności 1.7. Niszczenie (pkt 2.4.1)

1.7.1. Pomiar przepuszczalności 1.7.2. Pomiar rozproszenia 1.8. Przyczepność (pkt 2.5)

x

B. Badania kompletnych reflektorów (dostarczonych zgodnie z pkt 3.2.3 niniejszego regulaminu).

Kompletny reflektor Badania 1 Próbka nr 2

2.1. Niszczenie (pkt 2.6.1.1) 2.2. Fotometria (pkt 2.6.1.2) 2.3. Przyczepność (pkt 2.6.2)

x x x

L 185/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

DODATEK 2 Metoda pomiaru rozproszenia i przepuszczania światła 1. URZĄDZENIA (zob. rysunek) Promień światła kolimatora K o dywergencji połowicznej β/2 = 17,4 × 10-4 rd jest ograniczony przysłoną DT z otworem 6 mm, naprzeciwko której umieszczone jest stanowisko z próbką. Achromatyczna soczewka skupiająca L2, która jest skorygowana pod względem aberracji sferycznych, łączy przysłonę DT z odbiornikiem R. Średnica soczewki L2 musi być taka, by nie przysłaniała światła rozproszonego przez próbkę w stożku o połowie kąta wierzchołkowego β/2 = 14°. Pierścieniowa przysłona DD o kątach α0/2 = 1° i αmax/2 = 12° jest umieszczona w płaszczyźnie ogniskowej obrazu soczewki L2. Środkowa, nieprzezroczysta część przysłony jest konieczna dla wyeliminowania światła odbieranego bezpośrednio ze źródła światła. Należy umożliwić zdejmowanie środkowej części przesłony promienia światła w sposób pozwalający na jej ponowne umieszczenie dokładnie w jej pierwotnym miejscu. Odcinek L2 DT oraz długość ogniskowej F2 soczewki L2 muszą być wybrane w taki sposób, aby obraz DT w całości pokrywał odbiornik R. Gdy początkowy padający strumień jest odniesiony do 1 000 jednostek, to bezwzględna dokładność każdego odczytu musi być większa niż 1 jednostka. 2. POMIARY Należy dokonać następujących odczytów:

Odczyt Z próbką Ze środkową częścią DD Przedstawiana wielkość

T1 T2 T3 T4 T5

nie tak (przed badaniem) tak (po badaniu) tak (przed badaniem) tak (po badaniu)

nie nie nie tak tak

Padający strumień w początkowym odczycie Strumień przepuszczany przez nowy mate­ riał w polu 24 °C Strumień przepuszczany przez badany mate­ riał w polu 24 °C Strumień rozproszony przez nowy materiał Strumień rozproszony przez badany mate­ riał

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/49

DODATEK 3 METODA BADANIA PRZEZ NATRYSKIWANIE 1. URZĄDZENIA BADAWCZE

1.1. Pistolet natryskowy Zastosowany pistolet natryskowy musi być wyposażony w dyszę o średnicy 1,3 mm pozwalającą na przepływ cieczy z prędkością 0,24 ± 0,02 l/minutę przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6,0 barów – 0, + 0,5 bara. W tych warunkach należy uzyskać strumień o średnicy 170 mm ± 50 mm skierowany na powierzchnię narażoną na niszczenie znajdującą się w odległości 380 mm ± 10 mm od dyszy. 1.2. Mieszanina stosowana w badaniu Mieszanina stosowana w badaniu składa się z: piasku kwarcowego o stopniu twardości 7 w skali twardości Mohsa, o wielkości ziaren od 0 do 0,2 mm i niemal normalnym ich rozkładzie, przy czynniku kątowym wynoszącym od 1,8 do 2; wody o twardości nie wyższej niż 205 g/m3, w proporcji 25 g piasku na 1 litr wody. 2. BADANIE Zewnętrzną powierzchnię szyb reflektora należy poddać raz lub wielokrotnie działaniu strumienia piasku wytwo­ rzonego w sposób opisany powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.