Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 20

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 20

Strona 20 z 21

2.2.2. oraz jeżeli, dla światła drogowego, HV znajduje się w obrębie izoluksy 0,75 Emax, przy czym tolerancja + 20 % dla maksymalnych wartości i – 20 % dla minimalnych wartości jest zachowana dla wartości fotometrycznych w dowolnym punkcie pomiarowym określonym w pkt 8.3 niniejszego regulaminu. Nie bierze się pod uwagę wartości odniesienia. 1.2.3. Jeżeli wyniki opisanego wyżej badania nie spełniają wymogów, to ustawienie osiowe reflektora można zmienić, pod warunkiem że oś wiązki światła nie zostanie przemieszczona w bok o więcej niż 1° w prawo lub w lewo (2). Nie bierze się pod uwagę reflektorów z widocznymi wadami. Nie bierze się pod uwagę wartości odniesienia. Współrzędne chromatyczności muszą być zachowane. PIERWSZE POBRANIE PRÓBEK W pierwszym pobraniu próbek wybiera się losowo cztery reflektory. Pierwszą próbkę złożoną z dwóch sztuk oznacza się literą A, a drugą próbkę złożoną z dwóch sztuk oznacza się literą B. 2.1. 2.1.1. Zgodność nie jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku nie kwes­ tionuje się zgodności reflektorów produkowanych seryjnie, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości ich para­ metrów w niekorzystnym kierunku wynoszą:


1.2.4. 1.2.5. 1.3. 2.

(1) Litery w nawiasie odnoszą się do reflektorów przeznaczonych do ruchu lewostronnego. (2) Graniczna wartość zmiany ustawienia osiowego o 1° w prawo lub w lewo nie jest niezgodna z pionową zmianą ustawienia osiowego w górę lub w dół. Ta ostatnia jest ograniczona tylko przez wymagania określone w pkt 8.3. Jednakże pozioma część granicy światła i cienia nie powinna wykraczać poza linię hh (przepisy pkt 8.3 nie stosują się do zespołów HSB, które zaprojektowano tak, by spełniały wymogi niniejszego regulaminu jedynie dla wytwarzania wiązki światła mijania).

L 185/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

2.1.1.1. próbka A A1 jeden reflektor jeden reflektor A2 oba reflektory lecz przejdź do próbki B nie więcej niż ponad nie więcej niż 0 procent 20 procent 0 procent 20 procent

2.1.1.2. próbka B B1 oba reflektory 0 procent

2.1.2. 2.2. 2.2.1.

lub jeżeli dla próbki A spełnione są warunki określone w pkt 1.2.2. Zgodność jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku kwestionuje się zgodność reflektorów produkowanych seryjnie i żąda od producenta dostosowania produkcji w taki sposób, by spełniała wymagania, jeżeli odchylenia wartości zmierzonych parametrów reflektorów wynoszą:

2.2.1.1. próbka A A3 jeden reflektor jeden reflektor lecz nie więcej niż ponad nie więcej niż 20 procent 20 procent 30 procent

2.2.1.2. próbka B B2 w przypadku A2 jeden reflektor lecz jeden reflektor B3 w przypadku A2 jeden reflektor jeden reflektor lecz ponad nie więcej niż 0 procent 20 procent 30 procent ponad nie więcej niż nie więcej niż 0 procent 20 procent 20 procent

2.2.2. 2.3.

lub, jeżeli dla próbki A nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2. Cofnięcie homologacji Zgodność kwestionuje się i stosuje pkt 12, jeżeli po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów reflektorów wynoszą:

2.3.1.

próbka A A4 jeden reflektor jeden reflektor A5 oba reflektory nie więcej niż ponad ponad 20 procent 30 procent 20 procent

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/53

2.3.2.

próbka B B4 w przypadku A2 jeden reflektor lecz jeden reflektor B5 w przypadku A2 oba reflektory B6 w przypadku A2 jeden reflektor jeden reflektor ponad 0 procent 30 procent ponad 20 procent ponad nie więcej niż nie więcej niż 0 procent 20 procent 20 procent

2.3.3. 3.

lub jeżeli dla próbek A i B nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2. POWTÓRNE POBRANIE PRÓBEK W przypadkach określonych w A3, B2 i B3 w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia wymagane jest powtórne pobranie próbek, w którego ramach spośród egzemplarzy wyprodukowanych po dostosowaniu wybiera się trzecią próbkę C złożoną z dwóch reflektorów oraz czwartą próbkę D złożoną z dwóch reflektorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.