Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 21

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 21

Strona 21 z 21

3.1. 3.1.1.

Zgodność nie jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku nie kwes­ tionuje się zgodności reflektorów produkowanych seryjnie, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości parametrów reflektorów wynoszą:

3.1.1.1. próbka C C1 jeden reflektor jeden reflektor C2 oba reflektory lecz przejdź do próbki D nie więcej niż ponad nie więcej niż 0 procent 20 procent 0 procent 20 procent

3.1.1.2. próbka D D1 w przypadku C2 oba reflektory 0 procent


3.1.2. 3.2. 3.2.1.

lub, jeżeli warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki C są spełnione. Zgodność jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku kwestionuje się zgodność reflektorów produkowanych seryjnie i żąda od producenta dostosowania produkcji w taki sposób, by spełniała wymagania, jeżeli odchylenia wartości zmierzonych parametrów reflektorów wynoszą:

3.2.1.1. próbka D D2 w przypadku C2 jeden reflektor lecz jeden reflektor ponad nie więcej niż nie więcej niż 0 procent 20 procent 20 procent

L 185/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

3.2.1.2. lub jeżeli dla próbki C nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2: 3.3. Cofnięcie homologacji Zgodność kwestionuje się i stosuje pkt 12, jeżeli po zakończeniu procedury pobierania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów reflektorów wynoszą: 3.3.1. próbka C C3 jeden reflektor jeden reflektor C4 3.3.2. oba reflektory nie więcej niż ponad ponad 20 procent 20 procent 20 procent

próbka D D3 w przypadku C2 jeden reflektor jeden reflektor 0 lub więcej niż ponad 0 procent 20 procent

3.3.3. 4.

lub jeżeli dla próbek C i D nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2. ZMIANA POŁOŻENIA PIONOWEGO GRANICY ŚWIATŁA I CIENIA W odniesieniu do weryfikacji zmian pionowego położenia granicy światła i cienia pod wpływem ciepła stosuje się następującą procedurę: Po pobraniu próbki, zgodnie z rysunkiem 1 poniżej, jeden z reflektorów próbki A zostaje poddany badaniom zgodnie z procedurą, określoną w pkt 2.1 załącznika 6, po trzykrotnym poddaniu cyklowi określonemu w pkt 2.2.2 załącznika 6. Reflektor należy uznać za akceptowalny, jeśli Δ r nie przekracza 1,5 mrad. Jeżeli wartość ta jest wyższa od 1,5 mrad, ale nie przekracza 2,0 mrad, badaniu zostaje poddany drugi reflektor próbki A. Średnia odnotowanych wartości bezwzględnych dla obydwu próbek nie może być wyższa niż 1,5 mrad. Jednakże jeżeli powyższa wartość 1,5 mrad nie zostaje zachowana dla próbki A, obydwa reflektory próbki B są poddane tej samej procedurze, a wartość Δ r dla każdego z nich nie może być wyższa niż 1,5 mrad.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/55

Rysunek 1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.