Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 4

Strona 4 z 21

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/19

5.2.1.2. 5.2.2. 5.2.2.1.

numeru homologacji określonego w pkt 5.1.3 powyżej; następującego dodatkowego symbolu (lub symboli): na zespołach optycznych HSB odpowiadających. tylko wymogom ruchu lewostronnego – poziomej strzałki skierowanej w prawo względem patrzącego na zespół optyczny HSB z przodu, tj. w tę stronę drogi, po której odbywa się ruch; na zespołach optycznych HSB spełniających wymogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do wiązki światła mijania – liter „HSC”; na zespołach optycznych HSB spełniających wymogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do wiązki światła drogowego – liter „HSR”; na zespołach optycznych HSB spełniających wymogi niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do wiązki światła mijania, jak i drogowego – liter „HSCR”; na zespołach optycznych HSB spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do wiązki światła drogowego, maksymalnego natężenia oświetlenia wskazanego przez liczbę cechu­ jącą, określoną w pkt 8.3.2.1.2 poniżej, umieszczoną w pobliżu okręgu otaczającego literę „E”; na zespołach HSB zawierających szybę z tworzywa sztucznego, liter – „PL” umieszczonych w pobliżu symboli opisanych w punktach 5.2.2.3 do 5.2.2.5 powyżej; dwóch cyfr numeru homologacji (aktualnie 02), oznaczających serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie w czasie udzielania homolo­ gacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganej strzałki, która może być umieszczona w pobliżu wspomnianych powyżej symboli uzupełniających; w każdym przypadku w formularzach homologacji i w zawiadomieniu, przesyłanych do krajów będących Stronami Porozumienia stosującymi niniejszy regulamin, należy zawsze podawać sposób pracy stosowany podczas badań wg punktu 1.1.1.1 załącznika 6 i dopuszczalne napięcia zgodnie z pkt 1.1.1.2 załącznika 6. W takich przypadkach urządzenie należy oznakować następująco: na zespołach, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu i które są tak zaprojektowane, że włókno żarowe światła mijania nie jest zapalane jednocześnie z włóknem żarowym jakiejkolwiek innej funkcji oświetlającej, z którą światło to może być wzajemnie sprzężone: w znaku homologacji za symbolem światła mijania należy umieścić ukośnik (/).


5.2.2.2.

5.2.2.3.

5.2.2.4.

5.2.2.5.

5.2.2.6.

5.2.2.7.

5.2.2.8.

5.2.2.9.

Znaki i oznakowania podane w punktach od 5.2.1 do 5.2.2 powyżej muszą być czytelne i nieścieralne, również po zamocowaniu zespołu optycznego na pojeździe. Rozmieszczenie znaku homologacji Światła niezależne W załączniku 2 do niniejszego regulaminu, rysunki od 1 do 7, podano przykłady rozmieszczeń znaku homologacji z wyżej wymienionymi dodatkowymi symbolami.

5.3. 5.3.1.

5.3.2. 5.3.2.1.

Światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów, wystarczy umieścić jeden międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji, oraz numer homologacji. Taki znak homologacji może być umiesz­ czony w dowolnym miejscu na światłach zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, pod warunkiem że:

L 185/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

5.3.2.1.1. jest widoczny po ich zamontowaniu; 5.3.2.1.2. żaden element świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, który przepuszcza światło, nie może zostać usunięty bez jednoczesnego usunięcia znaku homologacji. 5.3.2.2. Symbol identyfikacyjny dla każdego światła odpowiadający regulaminowi, zgodnie z którym udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie w czasie udzielania homologacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganą strzałką, należy umieścić:

5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.