Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 6

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 6

Strona 6 z 21

WARTOŚCI ZNAMIONOWE I BADAWCZE

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7. 7.1. 7.2.

Napięcie znamionowe wynosi 12 V (1). Moc mierzona przy napięciu badawczym wynoszącym 13,2 V nie może przekraczać 75 W dla włókna żarowego światła drogowego i 68 W dla włókna żarowego światła mijania.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (2)

8. 8.1. 8.1.1.

Wymagania ogólne Zespoły HSB muszą być tak skonstruowane, aby zapewniały wystarczające i bez olśnienia oświet­ lenie drogi światłem mijania oraz dobre oświetlenie drogi światłem drogowym. Natężenie oświetlenia uzyskiwane z zespołu HSB określa się na pionowym ekranie ustawionym w odległości 25 m przed zespołem, jak pokazano w załączniku 4 do niniejszego regulaminu (3). Pomiaru wartości natężenia oświetlenia ekranu, omówionych w punktach 8.2.5, 8.2.6 i 8.3, dokonuje się przy użyciu ogniwa fotoelektrycznego o powierzchni czynnej wpisanej w kwadrat o boku 65 mm. Wymogi dotyczące wiązki świateł mijania Światło mijania musi zapewniać granicę światła i cienia na tyle ostrą, by można było skutecznie wykorzystywać ją do regulacji. Granica światła i cienia musi być prostą linią poziomą po stronie przeciwległej kierunkowi ruchu, dla którego zespół jest przewidziany. Po drugiej stronie nie może ona przekraczać albo linii łamanej HV H1 H4 składającej się z prostej HV H1, tworzącej kąt 45° z linią poziomą i prostej H1 H4, znajdującej się 25 cm powyżej linii prostej hh, lub prostej HV H3, wznoszącej się pod kątem 15° powyżej linii poziomej (zob. załącznik 4 do niniejszego regulaminu). W żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna granica światła i cienia rozciąga­ jąca się zarówno poza linię HV H2, jak i linię HV H4, jak i będąca rezultatem kombinacji dwóch wyżej wymienionych możliwości. Zespół HSB musi być tak ustawiony, aby światło mijania:


8.1.2.

8.1.3.

8.2. 8.2.1.

8.2.2.

(1) Wymogi dotyczące zespołów HSB o napięciu znamionowym wynoszącym 24 V znajdują się w opracowaniu. (2) Wszystkie pomiary fotometryczne należy przeprowadzać przy napięciu znamionowym określonym w pkt 7. 1. (3) Jeżeli w przypadku zespołu HSB zaprojektowanego tak, by spełniał wymogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do wiązki światła mijania, oś ogniskowa różni się znacząco od głównego kierunku wiązki, należy dokonać regulacji bocznej w sposób, który najlepiej spełnia wymogi wobec oświetlenia w punktach 75 R i 50 R w przypadku ruchu prawostronnego oraz w punktach 75 L i 50 L w przypadku ruchu lewostronnego.

L 185/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

8.2.2.1.

w przypadku zespołów HSB odpowiadających wymogom dla ruchu prawostronnego miało poziomą granicę światła i cienia na lewej połowie ekranu (1), a w przypadku zespołów HSB odpowiadających wymogom dla ruchu lewostronnego – na prawej połowie ekranu; miało na ekranie poziomą część granicy światła i cienia 25 cm poniżej poziomu hh (zob. załącznik 4 do niniejszego regulaminu); miało załamanie granicy światła i cienia na linii vv (2). Tak ustawiony zespół HSB musi spełniać tylko wymogi zawarte w pkt 8.2.5 i 8.2.6 poniżej, jeśli jego homologacja ma obejmować wyłącznie wytwarzanie wiązki światła mijania (3); jeżeli jest przeznaczony zarówno dla światła mijania, jak i światła drogowego, to musi spełniać wymogi określone w pkt 8.2.5, 8.2.6 i 8.3. Jeżeli tak ustawiony zespół HSB nie spełnia wymogów zawartych w punktach 8.2.5, 8.2.6 i 8.3, jego ustawienie może być zmienione pod warunkiem, że oś wiązki światła nie będzie przesunięta w lewo lub prawo o więcej niż 1° (= 44 cm) (4). W celu ułatwienia ustawienia z wykorzystaniem granicy światła i cienia można częściowo osłonić zespół tak, aby granica światła i cienia była bardziej wyraźna. Natężenie oświetlenia światłem mijania na ekranie musi spełniać następujące wymogi:

8.2.2.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.