Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 7

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 7

Strona 7 z 21

8.2.2.3. 8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

PUNKT NA EKRANIE POMIAROWYM ZESPOŁY HSB DLA RUCHU PRAWOSTRONNEGO ZESPOŁY HSB DLA RUCHU LEWOSTRONNEGO

WYMAGANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W LUKSACH

B 50 L 75 L 75 L 50 L 50 R 50 V 25 L 25 R

B 50 L 75 L 75 R 50 R 50 L 20 V 25 R 25 L

≤ 0,4 ≥ 12 ≤ 12 ≥ 12 ≤ 15 ≥ 6 ≥ 2 ≥ 2 ≤ 0,7 ≥ 3

Dowolny punkt w obszarze III Dowolny punkt w obszarze IV Dowolny punkt w obszarze I

(*) E50R oraz E50L są zmierzonymi, rzeczywistymi wartościami natężenia oświetlenia.


≤ 2 × (E50

R

lub (*) E50 L)

(1) Ekran musi być dostatecznie szeroki, aby umożliwiał zbadanie „linii światła i cienia” w przedziale co najmniej 5° z każdej strony linii vv. (2) W przypadku gdy światło mijania nie ma granicy światła i cienia z wyraźnym załamaniem, to wspomniana regulacja ustawienia musi być wykonana tak, aby możliwie najlepiej były spełnione wymogi oświetlenia w punktach 75 R i 50R dla ruchu prawostronnego oraz 75L i 50L dla ruchu lewostronnego. (3) Zespół HSB zaprojektowany wyłącznie do wytwarzania wiązki światła mijania może zawierać światło drogowego niepodlegające niniejszym wymogom. (4) Graniczna wartość zmiany ustawienia osiowego o 1° w prawo lub w lewo nie jest niezgodna z pionową zmianą ustawienia osiowego w górę lub w dół. Ta ostatnia jest ograniczona tylko przez wymagania określone w pkt 8.3. Jednakże pozioma część granicy światła i cienia nie powinna wykraczać poza linię hh (przepisów pkt 8.3 nie stosuje się do zespołów HSB, które zaprojektowano tak, by spełniały wymogi niniejszego regulaminu jedynie dla wytwarzania wiązki światła mijania).

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/23

8.2.6.

W żadnym z obszarów I, II, III i IV nie mogą występować poprzeczne zmiany zakłócające dobrą widoczność. Wymogi dotyczące wiązki świateł drogowych W przypadku zespołu HSB zaprojektowanego do wytwarzania wiązki światła drogowego i wiązki światła mijania, pomiary natężenia oświetlenia ekranu przez światło drogowe muszą być wyko­ nane przy takim samym ustawieniu zespołu HSB, jak dla pomiarów zgodnie z pkt 8.2.5 i 8.2.6; w przypadku zespołu HSB zaprojektowanego wyłącznie do wytwarzania wiązki światła drogo­ wego musi być on tak ustawiony, aby środek obszaru maksymalnego natężenia oświetlenia znajdował się w punkcie HV przecięcia linii hh i vv; taki element HSB może spełniać tylko wymogi zawarte w pkt 8.3. Natężenie oświetlenia ekranu przez światło drogowe musi spełniać następujące wymogi: Punkt HV przecięcia się linii hh i vv musi znajdować się wewnątrz obszaru ograniczonego izoluksą 80 % maksymalnego natężenia oświetlenia. Ta maksymalna wartość (EM) nie może być mniejsza niż 48 luksów. Maksymalna wartość (EM) nie może przekraczać 240 luksów. Ponadto, w przypadku połączonego zespołu HSB światła mijania i światła drogowego, w żadnym wypadku nie może przekraczać 16-krotności wartości natężenia oświetlenia zmierzo­ nego dla światła mijania w punkcie 75 R (lub 75 L).

8.3. 8.3.1.

8.3.2. 8.3.2.1.

8.3.2.1.1. Maksymalną światłość (IM) wiązki światła drogowego wyrażoną w tysiącach kandeli wyznacza się ze wzoru: IM = 0,625 × EM 8.3.2.1.2. Znak referencyjny (I'M) tej maksymalnej światłości, wymieniony w pkt 5.2.2.5, uzyskuje się ze stosunku: I'M = IM/3 = 0,208 × EM Wartość tę należy zaokrąglić do najbliższej z wartości 7,5 – 10 – 12,5 – 17,5 – 20 – 25 – 27,5 – 30 – 37,5 – 40 – 45 – 50. 8.3.2.2. Od punktu HV, poziomo w prawo i lewo, do odległości 1,125 m natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 24 luksy, a do odległości 2,25 m nie może być mniejsze niż 6 luksów.

BARWA

9. 9.1. 10.

Zespoły HSB muszą wysyłać światło białe.

SPRAWDZANIE STOPNIA OLŚNIENIA

Olśnienie spowodowane przez światło mijania zespołu HSB podlega sprawdzeniu (1). 11. 11.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.