Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 27

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 27

22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/27

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona A. List rządu Wysp Salomona Szanowny Panie! Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Wyspy Salomona i Unię Europejską znaleźli konsensus co do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Salomona a Unią Europejską oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami. Wynik tych negocjacji, będący pozytywną kontynuacją wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybołówstwa na wodach Wysp Salomona. W tym kontekście proponuję jedno­ czesne uruchomienie procedur zatwierdzenia i ratyfikacji treści umowy, protokołu i załącznika do niego wraz z dodatkami zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wyspach Salomona i w Unii Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie. Aby uniknąć przerwania prowadzenia działalności połowowej przez statki UE na wodach Wysp Salomona oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 26 września 2009 r., ustanawiających uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 9 października 2009 r. do dnia 8 października 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Wysp Salomona jest gotów stosować tymczasowo tę umowę i ten protokół, począwszy od dnia 9 października 2009 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 18 umowy, pod warunkiem że Unia Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić przed dniem 1 grudnia 2010 r. Będę zobowiązany, jeżeli potwierdzi Pan zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów. Z wyrazami szacunku W imieniu Wysp Salomona


L 190/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2010

B. List Unii Europejskiej Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści: „Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Wyspy Salomona i Unię Europejską znaleźli konsensus co do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Salomona a Unią Europejską oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami. Wynik tych negocjacji, będący pozytywną kontynuacją wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybołówstwa na wodach Wysp Salomona. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur zatwierdzenia i ratyfikacji treści umowy, protokołu i załącznika do niego wraz z dodatkami zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wyspach Salomona i w Unii Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie. Aby uniknąć przerwania prowadzenia działalności połowowej przez statki UE na wodach Wysp Salomona oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 26 września 2009 r., usta­ nawiających uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 9 października 2009 r. do dnia 8 października 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Wysp Salomona jest gotów stosować tymczasowo tę umowę i ten protokół, począwszy od dnia 9 października 2009 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 18 umowy, pod warunkiem że Unia Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić przed dniem 1 grudnia 2010 r. Będę zobowiązany, jeżeli potwierdzi Pan zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Unii Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie wyżej wymienionych dokumentów. Z wyrazami szacunku W imieniu Unii Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 29 z 201022.7.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 3 z 201022.7.2010

    Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 1 z 201022.7.2010

    Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.