Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 193/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,


Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/13

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu lipiec 2010 r., oraz ilości dostępne w następnym podokresie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98 a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2010 r. Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2010 r. (w kg)

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130

— (1 ) — (1 ) — (1 ) — (2 )

16 026 128 2 623 395 790 000 0

b) Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2010 r. Całkowite ilości dostępne w podokresie październik 2010 r. (w kg)

Wszystkie kraje

09.4148

— (2 )

194 000

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2010 r.

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

— (1) — (3) — (3) — (1) 51,162133 %

d) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału na podokres lipiec 2010 r. Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2010 r. (w kg)

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

— (2 ) — — — (2 ) (2 ) (2 )

0 0 35 659 44 949 142 602 0

— (2 ) 0,958659 %

(1) Wnioski obejmują ilości mniejsze lub równe dostępnym: wszystkie wnioski mogą zatem zostać pozytywnie rozpatrzone. (2) Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu. (3) Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 14 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L193 - 9 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 664/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 6 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 663/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające po raz 131. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L193 - 1 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 662/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.