Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 663/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające po raz 131. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Wpis „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: 14 Abdesthana Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: AsimaTunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.); b) 0801888 (wydany w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, dnia 14.9.1998 r., utracił ważność dnia 14.9.2003 r.). Dodatkowe informacje: a) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r.; b) podany adres jest ostatnim urzędowym adresem w Bośni i Hercegowinie; c) prawdopodobnie zaaresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch; d) w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:


„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.). Dodatkowe informacje: prawdopodobnie zaaresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”

(4) Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; d) 20 Provare Street Sarajewo (adres ostatniego zameldowania w Bośni i Hercegowinie); e) Dublin, Irlandia (dane dotyczące zamieszkania z sierpnia 2009 r.). Data urodzenia: a) 21.3.1963 r.; b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., stracił ważność z dniem 30.12.2003 r.); c) 0898813 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.12.1999 r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) 3449252 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.5.2001 r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem 30.5.2006 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain; e) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r., w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

L 193/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; e) Dublin, Irlandia (dane dotyczące zamieszkania z sierpnia 2009 r.). Data urodzenia: a) 21.3.1963 r.; b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 14 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L193 - 11 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r.

 • Dz. U. L193 - 9 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 664/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 1 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 662/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.